Beslutning av bomstasjon - Bybrua - Hundvåg

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Stavanger kommune,
Jeg ber med dette om innsyn i etthvert dokument som har vært en del av beslutningen for å sette opp bomstasjon ved Bybrua.

Med vennlig hilsen,
Christer Nordbø

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

4 Attachments

Hei

 

Vedlagt følger ønskede dokumenter. De kommer i flere omganger.

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

5 Attachments

 

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

5 Attachments

 

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

5 Attachments

 

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

5 Attachments

 

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

5 Attachments

 

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kari Bang Jacobsen, Stavanger kommune

2 Attachments

Hei

 

Dette er de siste dokumentene i saken.

 

Hilsen

Kari Bang Jacobsen

[1][epostadresse]

Tlf 51507248/90542377

Innbyggerservice

Innbygger- og samfunnskontakt

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]