Ber HOD følge opp innsynssak med Sørlandet sykehus HF

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Helse- og omsorgsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Sørlandet sykehus HF besvarer ikke dette kravet:

https://www.mimesbronn.no/request/ut_av_...

Kan dere følge opp med dem?

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.