Ber departementet følge opp feilaktig saksbehandling av innsynskrav hos Ruter

Samferdselsdepartementet hadde ikke informasjonen du ba om.

Monica Stensrud

Kjære Samferdselsdepartementet,

Viser til denne innsynshenveldelsen:

https://www.mimesbronn.no/request/valg_a...

Ber dere følge opp det at Ruter ikke vil vurdere innsyn i dokumentene/korrespondansen slik de plikter etter offentleglova § 29.

Vi ber dere som overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet