Ber departementet anmode Toll- og avgiftsdirektoratet om å oversende de unntatte dokumentene i innsynssak om Palantir

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Finansdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Monica Stensrud

Kjære Finansdepartementet,

Med henvisning til følgende innsynssak:

https://www.mimesbronn.no/request/palantir

Anmoder jeg dere om å be Toll- og avgiftsdirektoratet om å oversende dere alle dokumentene de har unntatt fra innsyn, slik de skal i slike saker, slik at dere får saksbehandlet klagen.

Det fremgår ikke klart om de har gjort dette, og de vil heller ikke svare meg på om de har gjort det.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Øiesvold, Trude, Finansdepartementet

2 Attachments

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Sollid, Tom Harald, Finansdepartementet

2 Attachments

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Sollid, Tom Harald,

Jeg har følgende merknad:

"Security through obscurity" anses ikke av IT-sikkerhetseksperter som en god strategi. Det er selvsagt en del detaljerte opplysninger man ikke skal gi ut, men åpenhet er den beste strategien på de andre opplysningene, det fører faktisk til bedre sikkerhet uten at det er en risiko å være åpen. Det offentlige trenger åpenhet rundt dette.

Videre er dette en viktig sak som omhandler skremmende og potensielt udemokratisk fremtidsteknologi og berører grunnleggende demokratiske rettigheter og personvernet til norske borgere. Jeg ber dere derfor gjøre en nøye og oppriktig vurdering av alle dokumentene, og at en som virkelig kan offentleglova og har respekt for den settes på saken.

Videre forutsetter jeg at dere har mottatt alle dokumenter og opplysninger Toll- og avgiftsdirektoratet oppgir å ha unntatt; dersom dere ikke har det, ber jeg dere anmode dem om å oversende dere alt slik at dere får vurdert dette i forbindelse med klagesaken.

Det er også viktig at norske medier og borgere får tilgang til dette før det tres over hodene på oss, så jeg ber dere sette betydelige ressursser på saken.

God sommer.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud