Avtale mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

P. Reinholdtsen

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kan dere sende meg en kopi av avtaler som ble inngått mellom Justisdepartementet og Lovdata 1992-09-11? Er disse avtalene fortsatt i effekt, eller er de sagt opp siden da? Kan dere fortelle meg hvilket saksnummer avtalene har, sende en journalutskrift av sakene de er del av?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Brita A Mellin-Olsen, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Begj ring om innsyn i avtalen mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992 L 876960.Pdf.pdf

    212K Download View as HTML

Hei,

Jeg viser til din e-post 6. juli 2018 om avtaler inngått mellom Lovdata og
Justisdepartementet 1992-09-11.  Dokumentet har jnr. 91/319-10, men det
finnes ikke noen digital versjon på journalposten. Vi har imidlertid
bestilt dokumentet fra Riksarkivet. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid
det vil ta, men du vil høre fra oss når vi har mottatt dokumentet.

 

Vennlig hilsen

Brita Mellin-Olsen

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 54 54

[1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Brita A Mellin-Olsen,

Takk for at dere henter avtalen ut fra arkivet. Jeg er litt overrasket over at det skal ta så lang tid å finne frem i arkivet, og håper ikke noe har gått galt i prosessen. Vet dere mer om når jeg kan vente å få oversendt avtalen?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Brita A Mellin-Olsen, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

Takk for din e-post! Beklager at du ennå ikke har mottatt avtalen du har bedt om!
Jeg har nå bedt vårt arkiv om å finne ut hvorfor du ennå ikke har mottatt dokumentet og eventuelt minne Riksarkivet på saken. Jeg kan ikke gi noe løfte om når du vil få avtalen, meg jeg våger meg på å antyde at det vil ta mellom et par dager og 3 uker.

Vennlig hilsen
Brita Mellin-Olsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 54
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #1209]>
Sendt: torsdag 30. august 2018 18.12
Til: Brita A Mellin-Olsen <[epostadresse]>
Emne: Re: Begjæring om innsyn i avtalen mellom Justisdepartementet og Lovdata fra 1992 (L)(876960).Pdf

Kjære Brita A Mellin-Olsen,

Takk for at dere henter avtalen ut fra arkivet. Jeg er litt overrasket over at det skal ta så lang tid å finne frem i arkivet, og håper ikke noe har gått galt i prosessen. Vet dere mer om når jeg kan vente å få oversendt avtalen?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

Ingeborg Gjølstad, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Hei,

 

Det vises til korrespondanse med Brita Mellin-Olsen her hos oss, med
begjæring om innsyn i avtale med Lovdata fra 1992.

Vedlagt finner du avtalen, vi beklager at dette har tatt lang tid.  

 

Vennlig hilsen

Ingeborg Gjølstad
fagdirektør
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 23/22 24 54 51
[1][epostadresse]
[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon

Ingeborg Gjølstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

 

Det vises til din innsynsbegjæring i dokumenter fra Riksarkivet sak
91/319-10. Saken er til behandling, og dette er et foreløpig svar om at
det vil ta noe tid å vurdere din begjæring siden det er begjært innsyn i
en fil som er på flere hundre sider.

 

Vennlig hilsen

Ingeborg Gjølstad
fagdirektør
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 23/22 24 54 51
[1][epostadresse]
[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Tusen takk for kopi av avtale med Lovdata, og oppdatering om at dere holder på å gå igjennom flere hundre sider for å vurdere videre innsyn. Betyr denne gjennomgangen at det er flere avtaler i saken? Jeg har kun bedt om innsyn i avtaler med Lovdata fra denne dagen, samt liste over hvilke andre dokumenter som er i saker der slike avtaler finnes, så kanskje dere kan spare dere arbeidet med å gå igjennom flere hundre sider hvis det ikke er andre avtaler, og bare sende dokumentliste i stedet? Eller kanskje jeg misforstår, og det er dokumentlistene som er flere hundre sider? Jeg håper uansett dere kan fortelle om disse avtalene fortsatt er i effekt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Ingeborg Gjølstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei igjen,

Takk for tilbakemelding.
Filen vi har fått oversendt fra Riksarkivet inneholder dokumenter som omhandler interne vurderinger i departementet, utkast til avtalen i flere tidligere versjoner, betenkninger over forholdet mellom Lovdata og staten (før avtale ble inngått) og noen andre dokumenter fra tiden før avtaleinngåelse. Mange av dokumentene er fra 1991. Vi har bare fått en samlefil fra Riksarkivet og har dessverre ikke noen nærmere dokumentliste som allerede er utarbeidet. I korthet omfatter dokumentene forarbeidet til at endelige avtale – som du allerede har fått kopi av – ble utarbeidet. Jeg antar da kanskje at dokumentene ikke er av interesse?

Vennlig hilsen
Ingeborg Gjølstad
fagdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 23/22 24 54 51
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #1209]>
Sendt: torsdag 6. september 2018 18.48
Til: Ingeborg Gjølstad <[epostadresse]>
Emne: Re: Foreløpig svar innsynsbegjæring

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Tusen takk for kopi av avtale med Lovdata, og oppdatering om at dere holder på å gå igjennom flere hundre sider for å vurdere videre innsyn. Betyr denne gjennomgangen at det er flere avtaler i saken? Jeg har kun bedt om innsyn i avtaler med Lovdata fra denne dagen, samt liste over hvilke andre dokumenter som er i saker der slike avtaler finnes, så kanskje dere kan spare dere arbeidet med å gå igjennom flere hundre sider hvis det ikke er andre avtaler, og bare sende dokumentliste i stedet? Eller kanskje jeg misforstår, og det er dokumentlistene som er flere hundre sider? Jeg håper uansett dere kan fortelle om disse avtalene fortsatt er i effekt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Takk for tilbakemeldingen og forklaring om hva som skjer. Jeg hadde tenkt å ta stilling til om de andre dokumentene i de etterspurte sakene var interessante når jeg hadde sett listen over dokumenter i saken. Det slo meg ikke at det kunne være enklere å få tak i dokumentene enn listen over dokumenter i sakene. Flere av dokumentene du beskriver høres dog lærerike ut, og det er dermed vanskelig å vurdere for meg om dokumentene er av interesse, men i utgangspunktet var jeg ute etter inngåtte avtaler samt å vite hvilke saker de hørte under og om avtalene fortsatt var i effekt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Ingeborg Gjølstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei igjen,

Vi har nå behandlet innsynskravet ditt og du har fått innsyn i hele filen. Etter en helt konkret gjennomgang av dokumentene, har vi i merinnsynsvurderingen kommet til at innsynsbegjæringen etterkommes. Jeg beklager at saksbehandlingen her har tatt tid.

Vennlig hilsen
Ingeborg Gjølstad
fagdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 23/22 24 54 51
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #1209]>
Sendt: fredag 7. september 2018 12.59
Til: Ingeborg Gjølstad <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Foreløpig svar innsynsbegjæring

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Takk for tilbakemeldingen og forklaring om hva som skjer. Jeg hadde tenkt å ta stilling til om de andre dokumentene i de etterspurte sakene var interessante når jeg hadde sett listen over dokumenter i saken. Det slo meg ikke at det kunne være enklere å få tak i dokumentene enn listen over dokumenter i sakene. Flere av dokumentene du beskriver høres dog lærerike ut, og det er dermed vanskelig å vurdere for meg om dokumentene er av interesse, men i utgangspunktet var jeg ute etter inngåtte avtaler samt å vite hvilke saker de hørte under og om avtalene fortsatt var i effekt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319
Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon