avfallshåndtering, Lundhs AS

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Rogaland,

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2015/8443 - 'North Sea Stone Industry AS, Hå - Landsomfattende brevkontroll mineralindustrien, avfallshåndtering, Lundhs AS'.

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

FM Rogaland, Postmottak, Fylkesmannen i Rogaland

Hei

Din henvendelse er mottatt av Fylkesmannen i Rogaland og vil bli videreformidlet til saksbehandler. Det er ikke nødvendig å ettersende dokumentet (-ene) pr. post.

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at du ikke bruker e-post, men vanlig brevpost. Dette av personvernhensyn.

Vennligst ikke svar på denne e-posten.
 
 
Vennlig hilsen
FYLKESMANNEN I ROGALAND
Dokumentsenteret
 
Thea Hegre
Konsulent

T: 51 56 87 00
[Fylkesmannen i Rogaland henvendelses-e-postadresse]
www.fylkesmannen.no/rogaland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: J. Dahl [mailto:[Innsyns-e-postadresse #133]]
Sendt: 12. juli 2016 09:28
Til: FM Rogaland, Postmottak <[Fylkesmannen i Rogaland henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - avfallshåndtering, Lundhs AS

Kjære Fylkesmannen i Rogaland,

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2015/8443 - 'North Sea Stone Industry AS, Hå - Landsomfattende brevkontroll mineralindustrien, avfallshåndtering, Lundhs AS'.

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hegre, Thea, Fylkesmannen i Rogaland

3 Attachments

 • Attachment

  North Sea Stone Industry AS H kommune P legg om svare p brevkontroll for virksomheter i mineralindustrien.pdf

  101K Download View as HTML

 • Attachment

  Sp rreskjema for brevkontroll Avfallh ndteringsplan for mineralavfall.pdf

  70K Download View as HTML

 • Attachment

  Faktaark M 381 2015 Avfallsh ndteringsplan for mineralavfall.PDF.pdf

  959K Download View as HTML

Vedlagt følger etterspurte dokumenter sak: 15/8443-1

 

Med vennlig hilsen

 

Thea Hegre

Konsulent

 

Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsavdelingen

Postboks 59, 4001 Stavanger

Telefon 51 56 88 66 Telefaks 51 56 88 11

 

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.fylkesmannen.no/rogaland

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/rogaland

Hegre, Thea, Fylkesmannen i Rogaland

2 Attachments

 • Attachment

  Svar brevkontroll for North Sea Stone Industry AS H.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  Sp rreskjema for brevkontroll Avfallh ndteringsplan for mineralavfall North Sea Stone Industy.pdf

  73K Download View as HTML

Vedlagt følger etterspurte dokumenter sak: 15/8443-2

 

Med vennlig hilsen

 

Thea Hegre

Konsulent

 

Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsavdelingen

Postboks 59, 4001 Stavanger

Telefon 51 56 88 66 Telefaks 51 56 88 11

 

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.fylkesmannen.no/rogaland

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/rogaland

Hegre, Thea, Fylkesmannen i Rogaland

1 Attachment

Vedlagt følger etterspurt dokument sak; 15/8443-3

 

Med vennlig hilsen

 

Thea Hegre

Konsulent

 

Fylkesmannen i Rogaland, Administrasjonsavdelingen

Postboks 59, 4001 Stavanger

Telefon 51 56 88 66 Telefaks 51 56 88 11

 

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.fylkesmannen.no/rogaland

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/rogaland