Arkivrutiner i Oslo som organ er pålagt å bruke

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, byrådet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Det bes om innsyn i arkivrutiner for UDE i Oslo kommune og Kuben vgs., jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b.

Det lar seg også gjøre å se på rutiner etter offentlighetslovens § 10 for samtlige organer.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Hallo hallo

Har dere i Oslo kommune bare glemt helt av å se på denne saken eller er det ikke noe pes med å gi svar på henvendelser som sendes til Oslo kommune. Denne saken har gått litt tregt, til å si det mildt.

Kan jeg forvente meg at det kommer svar fra kommunen innom kort eller er det noe som er vansker med å gi svar på her. Alle organer i Norge skal ha rutiner for arkivering og det er ikke en hemmelighet hvordan det utføres. Eller er det en hemmelighet?

Det er passende at gi en forklaring på hvordan det kommer seg at det ikke svares på en enkel henvendelse som denne. Er det systemet som ikke fungerer eller er det bestemmelse å ikke følge en offentlig forvaltningsskikk.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg skriver for å påminne Oslo kommune, byrådet om sin håndtering av min innsynhenvendelse «Arkivrutiner i Oslo som organ er pålagt å bruke».

Vi sender henvendelse om innsyn først den 15. april og det kommer ikke noe svar, sen er det purring og klage den 13. mai og da først kommer bekreftelse på mottatt henvendelse og nå er 5 dagers fristen overskritt som det påpekes i offentliglova.
Er det mulighet at Oslo kommune sender ikke bekreftelse på mottatt innsynhenvendelse før en det kommer en klage på sen behandling som overskrider alle normer. Vi vil påpeke at innsyn henvendelse skal kunne behandles på 1-3 maks 5 dager, og om det overstrider 5 dagers fristen da er å tolke det som nekt. Også er å påpeke at mange andre henvendelser og/eller brev til organ skal svares på på maks tre 3 uker og denne fristen er også overskridelse på når det gjelder 15. april frem til 13. mai.
Hva er feil her...... er valgflesket hans Raymonds ikke å komme inn med mer åpenhet i det offentlige..... er vi på vei til gamle Sovjet!

Vi tenkte å påpeke at vi føler at det er underlig praksis og ikke følge offentlighetsloven i punkt og prikk med behandling av enkel innsynhenvendelse som denne.

Det er vel noe fast form for arkivrutiner som brukes i Oslo kommune og da spesifikk på Utdanningsetaten og på Kuben vgs. Det kan ikke være en hemmelighet for folk flest at det finnes og derfor skal det ikke heller være hemmelighet å dele med seg hvordan det gjøres og hvilke systemer brukes på UDE og Kuben. Vi går utfra at det er eksternt arkivsystem i bruk på UDE i Oslo og Kuben og ikke egen konstruksjon som vedkommende organer har selve kommet på.

Kan noe gjøres med denne henvendelsen og det snarest......

Det er passende (å vurdere) å sende denne henvendelsen til Riksrevisjonen til ettersyn fordi Riksrevisjonen har gjennomgått og funnet mangler ved arkivering hos organer, både (fylkes)kommuner og statlige. I visse tilfeller er det graverende feil både små og store som Riksrevisjonen har påpekt i rapport som er tilgjengelig (på WWW/Internettet) hos Riksrevisjonen.

Men det passer utmerket og sende denne saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med det samme og kopi til Riksrevisjonen. Be Riksrevisjonen om å bruke sin kompetanse til og se etter om arkivering systemer som brukes av UDE og Kuben er i orden. Det som bør ses etter er om arkivsystem følger loven om arkivering og at søkemuligheter til å anskaffe informasjon er på en lett og enkel måte for oss som sender innsynhenvendelse til Oslo kommune.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivr...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Er det mulig at Oslo kommune kan innse at jeg har vansker med å finne deres svar fra 24.4.2018 her på siden. Uansett hvordan jeg snur opp og ned på siden da er det litt umulig oppgave for meg og mange andre vil jeg tro.

Kan Oslo kommune byrådet hjelpe til med å finne svaret som skulle ha kommet fra dere den 24.4.2018 hit til mimesbronn.no som svar på enkel henvendelse.

Eller kan Oslo kommune bare sende svaret hit til mimesbronn.no og sen forklare seg hvor i all verlden det svaret er som dere påpeker at var sendt den 24.4.2018.

Det er vanlig og formell prosedyre med å gi svar på en henvendelse til den adressen henvendelsen kommer fra. I dette tilfellet da var henvendelsen sendt fra mimesbronn.no og skulle svares dit skulle en kunne forvente seg da?

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak Utdanningsadm,

2 Attachments

Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for
innholdet i utsendelsen.

 

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen/organ som vurderer innsynsklager om handtering av innsyns henvendelser i Oslo kommune.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivrutiner i Oslo som organ er pålagt å bruke».

Vi skal takke stort for svar på henvendelsen og gjerne påpeke at det var en prosess som varte nesten to måneder i å gjennomføre. Helt fantastisk prosess og at det kan ta den tida det tar.

Vi etterlyser svar som skulle ha kommet til oss den 24.4.2018 og er påpekt i denne henvendelsen at vi har fått tilsendt svar den 24.4.2018 og vi har ønsket fra før å se på. Det er som sagt fra før det svaret som vi skulle ha fått den 24.4.2018 har vi vansker med og finne frem til og derfor er det passende og sende det igjen med forklaring hvor i all verden det har vært i all den tid.

Vil gjerne påpeke at den ene svarfilen som sendes til mimesbronn.no ikke er leselig og derfor er det passende med å gjennomgå rutiner med filtyper som sendes. Vi har opplevet det fra før at det kommer uleselige filer fra Oslo kommune og da spesielt fra Utdanningetaten i Oslo.

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd ber jeg om at dere oversender overnevnte dokument i PDF-format:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Det at vi fikk et svar som ikke var leselig er ikke noe stort å klage over når Oslo kommune taes for å hemmeligholde rapporter om parkeringsvaktene som skriver ut bøter som ikke dokumenteres for. Sen har vi naturlig Søgnen hun som eier UDE i Oslo og sliter med tillit fra folk flest og sen er det valgflesk fra Raymind for valget i Oslo kommune om at alt skulle være enklere med og innhente informasjon etter offentlighetsloven.
Men og igjen men...... det opplever vi ikke og trolige mange andre også.

Hvordan kan det stå til med at alle saker... ja i alle fall fleste.... ja og trolige veldig enkle saker som denne her er vi og mange andre nødt til å klage på i alle retninger. Årsak til det er at det svares ikke på noe som helst fra Oslo kommune og det aksepteres av ledelsen ser det ut som. Er det mulig årsak til at det tar 8 uker å ha svar som dessuten ikke er et svar?

Derav har jeg ønske om at denne saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ettersyn og vurdering om alt er på stell med handteringen av saken hos Oslo kommune, byrådet. Og det snarest.......

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivr...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson la igjen en merknad ()

Det underlige skjedde var at Oslo kommune klarte til slutt å gi noelunde svar. Det tok nesten to måneder å ha svar på en enkel henvendelse.... merkelig prosess og dess uten da påstår Oslo kommune at svar var gitt 24.4.2018 som vi kan ikke finne frem til....... men har etterlyst.

Mvh
Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

 

 

 

Det ble 20. juni sendt et dokument til deg med vår referanse 201701389-69.
Det viser seg at ved utsendelser til adressen
[Innsyns-e-postadresse #804] så utgjør tegnet + i e-postadressen
at e-posten ikke har kommet frem, da tegnet + ved utsendelse har blitt
erstattet av mellomrom. Vi har heller ikke fått feilmeldinger etter
utsendelse.

Dette er nå tatt opp med det firmaet som drifter vår e-postløsning, og
feilen er rettet for fremtiden.

Dette medfører imidlertid at du nå vil få tilsendt korrespondanse som ble
sendt deg herfra i forrige uke, men som altså ikke har kommet frem til
deg, hvilket vi selvsagt beklager på det sterkeste.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene/Byrådslederens kontor, Seksjon for intern
administrasjon, Dokumentsenteret

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

2 Attachments

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Hvordan er det mulig å ikke finne frem til svar sendt 24.4.2018 fra Utdanningsetaten i Oslo og sende det igjen hit til mimesbrønn.no Dette dokumentet fra 24.4.2018 fra Oslo kommune/Utdanningsetaten er etterlyst fra før.... mange ganger om.

Hvilket nummer har det i arkivet hos Oslo kommune, det er vel arkivert hos Utdanningsetaten i Oslo skulle en kunne tro. (Se § 10 om regler for arkivering) Eksisterer det etterlyste dokumentet per dags dato eller har dokumentet forsvunnet "in the cloud" i nettskyet og lever sitt eget liv der...... hvem veit. Hvem er det som kanskje vet utom Utdanningsetaten i Oslo.

Utdanningsetaten i Oslo som uansett ikke klarer av å gi svar på noe som helst av innsynsbegjæringer som stilles til Oslo kommune, og det har vist seg gang på gang.
En skulle nesten kunne tro at Byrådet for kunnskap sender innsynsbegjæringer til UDE til og gi ett ikke svar på innsynsbegjæringer og det har vist seg ett antall ganger at det er faktum.

Er det mulighet til at Oslo kommune byrådet kan vise seg verdig sine oppgaver å stille UDE i Oslo spørsmål om og hvordan det forekommer at det ikke svares på innsynshenvendelser etter offentlighetsloven som det skulle gjøres etter fastsatte regler og normer som er i bruk i forvaltningen.

Jo det undrers hva det er som pågår og om UDE skal tillates med det som gjøres, og da er det med aksept fra byrådet å unngå å følge offentlighetsloven på sitt groveste.

I deres svar kommer frem at det er uklare regler hvordan dere handterer arkivering og det bekreftes av nesten alle svar som kommer ifra Utdanningsetaten i Oslo. Det som er vanlig svar fra UDE er at UDE ikke har dokumenter på det som skal svares på. UDE føler at det er godt nok svar på stilte spørsmål i innsyns begjæringer som sendes til Oslo kommune, og byrådet sender videre til UDE, enn klarer ikke å følge opp om det svares på i det hele tatt.

Svar fra Oslo Kommune og skulle ha vært her på mimesbronn.no den 24.4.2018

Vi viser til ditt brev av 15.04.2018.

Begjæringen om innsyn i arkivrutiner for Utdanningsetaten og Kuben videregående skole er
oversendt Utdanningsetaten til besvarelse.

Vedrørende følgende punkt i innsynsbegjæringen: «Det lar seg også gjøre å se på rutiner etter
offentlighetslovens § 10 for samtlige organer», så bes du spesifisere nærmere hva det er du
ønsker innsyn i.

Med hilsen

Bente T. Fagerli
Ole Christian Melhus
kommunaldirektør
seksjonssjef

Leses begjæringen nå først .... den var sendt inn den 15. april.... eller?

I henhold til Offentlighetslovens prinsipper da oppstiller loven plikt for alle enheter som er underlagt loven, til å føre (søkbar)journal i samsvar med reglene i arkivloven og med forskrifter, jf offentlighetsloven § 10.

Det nærmere innholdet i reglene om journalføring følger av arkivforskriften kapittel II B. Alle inngående og utgående saksdokumenter som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, skal registreres, jf arkivforskriften § 2-6.
Organinterne dokumenter kan registreres dersom dette anses hensiktsmessig, og hvem er det som skal bedømme det hos organer i Oslo kommune.
Det er også at elektroniske journaler skal gjøres allment tilgjengelig på Internett,jf offentlighetsloven § 10. Slike reguleres og informeres om i offentlighetsforskriften § 6. Er det gjort med omhu hva angår UDE og Kuben.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]