Arkivrutiner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Det bes om innsyn i Fylkesmannens arkivrutiner, jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b.

Med vennlig hilsen,

Jan

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert eller videresendt til
rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn og
adresse, må du sende den inn på nytt, slik at saken kan bli korrekt
registrert. Embetets saksbehandlingstid kan variere fra sak til sak, men
du vil under alle omstendigheter høre fra oss innen 3 måneder. 

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan eventuelt bli lest
av uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I
slike saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [1][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [2]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[3]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Sletten Bjørg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Hei
Etter forespørsel oversendes våre rutiner for saksbehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vennlig hilsen
Bjørg Sletten
seksjonssjef arkiv, administrasjonsavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 26
[epostadresse]
www.fmoa.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jan [mailto:[Innsyns-e-postadresse #173]]
Sendt: 20. august 2016 19:44
Til: Postmottak Oslo og Akershus
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivrutiner

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Det bes om innsyn i Fylkesmannens arkivrutiner, jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b.

Med vennlig hilsen,

Jan

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------