Arkivplan

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Arkivverket,

Kan dere sende meg kopi av deres arkivplan?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Post Arkivverket, Arkivverket

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.
Normal saksbehandlingstid er inntil 15 arbeidsdager.

 

Med hilsen
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din. Førespurnaden blir behandla så
raskt som mogleg.
Skriftlege førespurnader blir vanlegvis handsama i løpet av 15
arbeidsdagar.

 

Med helsing
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.
Dábálaš áššemeannudanáigi lea 15 bargobeaivve sisa.

 

Dearvvuođaiguin
Arkiivadoaimmahagas

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request during 15
working days.

 

Yours sincerely,
The National Archives of Norway

 

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D1D828.82A7C6E0
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

riksarkivet arkivverket, Arkivverket

Hei, det kan vi gjerne. Men vår arkivplan er under revidering nå og skal foreligge i ny versjon 1.nov.2016. Vår arkivleder er dessuten på ferie til 29.august, og jeg er usikker på om det er noen deler jeg må skjerme.

Kan det vente til den er ferdig eller i det minste til hun er tilbake? Vi har dessverre holdt på ganske lenge med denne revideringen, så den forrige planen er ikke så aktuell.

Gi beskjed om det haster eller om du kan vente,.

Vennlig hilsen
Heidi Einarsen
systemadministrator
Dokumentsenteret, Riksarkivet
93877015

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #155]]
Sendt: 8. august 2016 21:58
Til: Post Arkivverket
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

Kjære Arkivverket,

Kan dere sende meg kopi av deres arkivplan?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Hei, den nye versjonen høres interessant ut. Men jeg vil gjerne få innsyn først i den nåværende versjonen (helst uten å måtte vente tre uker). Håper dette ikke blir for vanskelig.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkivverket

1 Attachment

Vedlagt følger dokumentet du har bedt om innsyn i .

Vennlig hilsen
Dokumentsenteret, Riksarkivet
Heidi Einarsen

Kjære Arkivverket,

Takk for svaret.

Det ser ut som om deler av dokumentet er blitt "skjermet", men det er ikke klart hvilke deler. Kan jeg be dere presisere hvilke deler er blitt unntatt offentlighet?

Jeg viser til 9.4.5 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.168:

«Korleis gi innsyn der berre delar av eit dokument er offentleg

Dersom det blir gjort unntak frå retten til innsyn for delar av eit dokument, skal ein gi innsyn i resten av dokumentet gjennom utdrag. Det må i slike tilfelle alltid gå fram av dokumentet kva delar som det er gjort unntak frå innsyn for og kor store desse delane er, til dømes gjennom at desse delane er sladda eller blir viste med blanke felt. Dersom det er gjort unntak frå innsyn for store delar av eit dokument, kan det eventuelt opplysast om kva og kor mange sider som er omfatta av unntaket. Det er ikkje åtgang til å redigere dokumentet slik at det framstår som eit fullstendig dokument, ein skal vise at det er gjort unntak og kor
i dokumentet det er gjort unntak.»

Jeg ber forøvrig om en nærmere begrunnelse for delene som er blitt unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 31 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Post Arkivverket, Arkivverket

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.
Normal saksbehandlingstid er inntil 15 arbeidsdager.

 

Med hilsen
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din. Førespurnaden blir behandla så
raskt som mogleg.
Skriftlege førespurnader blir vanlegvis handsama i løpet av 15
arbeidsdagar.

 

Med helsing
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.
Dábálaš áššemeannudanáigi lea 15 bargobeaivve sisa.

 

Dearvvuođaiguin
Arkiivadoaimmahagas

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request during 15
working days.

 

Yours sincerely,
The National Archives of Norway

 

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D1D828.82A7C6E0
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

riksarkivet arkivverket, Arkivverket

Nei, vi fant ikke noe som var nødvendig å skjerme - hvis det er noe som ser ut som om det er tatt bort så gi beskjed om hvilke sider/avsnitt så kan jeg sjekke.

Vennlig hilsen
Dokumentsenteret, Riksarkivet
Heidi Einarsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #155]]
Sendt: 17. august 2016 12:40
Til: Post Arkivverket
Emne: Re: Innsynskrav - 2010/63581-10 - innsyn innvilget

Kjære Arkivverket,

Takk for svaret.

Det ser ut som om deler av dokumentet er blitt "skjermet", men det er ikke klart hvilke deler. Kan jeg be dere presisere hvilke deler er blitt unntatt offentlighet?

Jeg viser til 9.4.5 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.168:

«Korleis gi innsyn der berre delar av eit dokument er offentleg

Dersom det blir gjort unntak frå retten til innsyn for delar av eit dokument, skal ein gi innsyn i resten av dokumentet gjennom utdrag. Det må i slike tilfelle alltid gå fram av dokumentet kva delar som det er gjort unntak frå innsyn for og kor store desse delane er, til dømes gjennom at desse delane er sladda eller blir viste med blanke felt. Dersom det er gjort unntak frå innsyn for store delar av eit dokument, kan det eventuelt opplysast om kva og kor mange sider som er omfatta av unntaket. Det er ikkje åtgang til å redigere dokumentet slik at det framstår som eit fullstendig dokument, ein skal vise at det er gjort unntak og kor i dokumentet det er gjort unntak.»

Jeg ber forøvrig om en nærmere begrunnelse for delene som er blitt unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 31 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon

Kjære riksarkivet arkivverket,

OK. Det må være bare at dokumentet ikke er helt ferdig skrevet. Jeg skal vente til november.

Kan dere sende kopi av dokumentets vedlegg? Dvs.

13.1 ARKIVVERKET – FELLES VEDLEGG TIL ARKIVPLANEN

- Arkivnøkkel for Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak 2010/63581)
o Vedlegg: Mal for utforming av kortnavn

- Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak 2010/3605)

- Rutinebeskrivelse for elektronisk registrering i ePhorte (standardtekster) – (sak 2009/23938).

- Rutiner for behandling av graderte dokumenter i Arkivverkets arkivtjeneste

- Håndbok – OEP (offentlig elektronisk postjournal)

- Rutiner for publisering på oep og behandling av innsynskrav

- Intern policy for bruk og arkivering av sms i Arkivverket (sak 2010/62625-5)

13.2 RIKSARKIVET – VEDLEGG TIL ARKIVPLANEN

- Kassasjonsregler for Riksarkivet. Fastsatt av Riksarkivaren 14.11.1990 (sak 1990/792)

- Bestandsoversikt

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Arkivnøkkel for Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak
2010/63581) med vedlegg: Mal for utforming av kortnavn

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i Arkivverket versjon 2013 1.pdf

  1.9M Download View as HTML

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i
Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak 2010/3605)
Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Rutinebeskrivelse for registrering i ePhorte sist oppdatert 28.09.2012 versjon 2.1.pdf

  158K Download View as HTML

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Rutinebeskrivelse for elektronisk registrering i ePhorte
(standardtekster) – (sak 2009/23938).

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Intern policy for bruk og arkivering av sms i Arkivverket 2010 62625 5.PDF.pdf

  36K Download View as HTML

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Intern policy for bruk og arkivering av sms i Arkivverket (sak
2010/62625-5)

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Rutinebeskrivelse for registrering i ePhorte sist oppdatert 06.06.2016.PDF.pdf

  212K Download View as HTML

Se bort fra forrige dokument, dette er siste versjon av Rutinebeskrivelsen

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i Arkivverket versjon 2013 1.pdf

  1.9M Download View as HTML

Dette er siste ferdigstilte versjon, den forrige var nok litt eldre -
beklager det

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Rutine for kontroll av OEP (for saksbehandler)
Merk: rutinen er endret slik at det kun informeres hvis det er endringer,
ikke hvis alt er OK. Ny versjon kan du ev. be om i november.

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

 • Attachment

  Rettet versjon av rutine for behandling av innsynskrav i Arkivverkets eget arkiv for leder saksbehandler.pdf

  1.2M Download View as HTML

Svar på innsynskrav
Vedlagt - rutine for behandling av innsynskrav i Arkivverkets eget arkiv
(for leder/saksbehandler)

Arkivverkets Dokumentsenter

Dokumentsenteret, Arkivverket

1 Attachment

Svar på innsynskrav
Vedlagt - Håndbok i OEP og innsynskrav (for arkivseksjonen)

Merk: kontrolløren melder nå kun fra hvis det er endringer, ikke hvis alt
er OK. Oppdatert versjon kan du ev. be om i november.

Arkivverkets Dokumentsenter

riksarkivet arkivverket, Arkivverket

Det som nå mangler er så vidt jeg kan se kassasjonsregler, bestandsoversikt og rutiner for graderte dokumenter - vi ber om forståelse for at disse trenger litt mer tid og at de kan oversendes i løpet av neste uke.
For ordens skyld - siden denne forespørselen ikke kom via OEP og behandles av Dokumentsenteret selv, blir den ikke journalført.

Arkivverkets postmottak v/Heidi

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #155]]
Sendt: 19. august 2016 10:30
Til: riksarkivet arkivverket
Emne: Re: SV: Innsynskrav - 2010/63581-10 - innsyn innvilget

Kjære riksarkivet arkivverket,

OK. Det må være bare at dokumentet ikke er helt ferdig skrevet. Jeg skal vente til november.

Kan dere sende kopi av dokumentets vedlegg? Dvs.

13.1 ARKIVVERKET – FELLES VEDLEGG TIL ARKIVPLANEN

- Arkivnøkkel for Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak 2010/63581)
o Vedlegg: Mal for utforming av kortnavn

- Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i Arkivverket – gjeldende fra 1.6.2010 (sak 2010/3605)

- Rutinebeskrivelse for elektronisk registrering i ePhorte (standardtekster) – (sak 2009/23938).

- Rutiner for behandling av graderte dokumenter i Arkivverkets arkivtjeneste

- Håndbok – OEP (offentlig elektronisk postjournal)

- Rutiner for publisering på oep og behandling av innsynskrav

- Intern policy for bruk og arkivering av sms i Arkivverket (sak 2010/62625-5)

13.2 RIKSARKIVET – VEDLEGG TIL ARKIVPLANEN

- Kassasjonsregler for Riksarkivet. Fastsatt av Riksarkivaren 14.11.1990 (sak 1990/792)

- Bestandsoversikt

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon

Kjære Arkivverket,

> Det som nå mangler er så vidt jeg kan se kassasjonsregler,
> bestandsoversikt og rutiner for graderte dokumenter - vi
> ber om forståelse for at disse trenger litt mer tid og at
> de kan oversendes i løpet av neste uke.

Jeg venter fortsatt på å motta dokumentene.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Post Arkivverket, Arkivverket

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.
Normal saksbehandlingstid er inntil 15 arbeidsdager.

 

Med hilsen
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din. Førespurnaden blir behandla så
raskt som mogleg.
Skriftlege førespurnader blir vanlegvis handsama i løpet av 15
arbeidsdagar.

 

Med helsing
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.
Dábálaš áššemeannudanáigi lea 15 bargobeaivve sisa.

 

Dearvvuođaiguin
Arkiivadoaimmahagas

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request during 15
working days.

 

Yours sincerely,
The National Archives of Norway

 

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D1D828.82A7C6E0
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

Post Arkivverket, Arkivverket

2 Attachments

Vedlagt følger kassasjonsregler for Riksarkivet og bestandsoversikten. Rutine for behandling av graderte dokumenter i Arkivverkets arkivtjeneste vil bli sendt mandag 12. september.

Mvh
Hanne Husby
arkivleder
Dokumentsenteret, Riksarkivet
tlf 402 39 058
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #155]]
Sendt: 8. september 2016 11:27
Til: riksarkivet arkivverket
Emne: Re: SV: SV: Innsynskrav - 2010/63581-10 - innsyn innvilget

Kjære Arkivverket,

vis sitert seksjon

Jeg venter fortsatt på å motta dokumentene.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon

Dokumentsenteret, Arkivverket

2 Attachments

 • Attachment

  Innsynskrav 2010 63581 10 vedlegg delvis innsyn innvilget.PDF.pdf

  132K Download View as HTML

 • Attachment

  Sladdet versjon av JP 1 Rutine for behandling av graderte dokumenter i Arkivverkets arkivtjeneste.PDF.pdf

  823K Download View as HTML

Vår ref. 2015/5845
12.09.2016

Vedlagt følger svar fra Riksarkivet på ditt innsynskrav i "Rutine for
behandling av graderte dokumenter i Arkivverkets arkivtjeneste".