Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - SSB hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg viser til deres arkivnøkkel [1] tatt i bruk 1. januar 1999.

Hvilket saksnummer (samt hvilket dokumentnummer) har dette dokumentet fått i arkivsystem ved SSB?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

[1] https://www.mimesbronn.no/request/160/re...

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

2 Attachments

Viser til innsynshenvendelser av 29.09.2016.
Utkast til arkivnøkkel og svar fra Riksarkivet er registrert i saksnr.1998/2792, doknr.1 og 2 og finns i papirarkiv fra 1989 til 1998 i SSB.
Dokumenter vedlegges.

Hilsen
Arkivet i SSB
_______________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #200]]
Sendt: 29. september 2016 11:45
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg viser til deres arkivnøkkel [1] tatt i bruk 1. januar 1999.

Hvilket saksnummer (samt hvilket dokumentnummer) har dette dokumentet fått i arkivsystem ved SSB?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

[1] https://www.mimesbronn.no/request/160/re...

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Dokumentene 1998/2792-1 og 1998/2792-2 er interessante, men desverre ikke svar på innsynsforespørselen min.

Det jeg ba om er saks- og dokumentnumeret til deres arkivnøkkel selv (ikke utkast), dvs. dokumentet utlevert til meg 22.09.2016 (se her: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp... med tittel 'Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå' som er publikasjonsnummer 67 i serien 'Statistisk sentralbyrås håndbøker'.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Den ferdige og godkjente arkivnøkkelen er ikke journalført i SSB.

Den er publisert internt i SSB som en publikasjon i serien "Statistisk sentralbyrås håndbøker".

Hilsen
Arkivet i SSB

____________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #200]]
Sendt: 5. oktober 2016 11:37
Til: Postmottak
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Dokumentene 1998/2792-1 og 1998/2792-2 er interessante, men desverre ikke svar på innsynsforespørselen min.

Det jeg ba om er saks- og dokumentnumeret til deres arkivnøkkel selv (ikke utkast), dvs. dokumentet utlevert til meg 22.09.2016 (se her: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp... med tittel 'Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå' som er publikasjonsnummer 67 i serien 'Statistisk sentralbyrås håndbøker'.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #200]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

B. Waldron la igjen en merknad ()

Arkivforskrifta § 2-6. Journalføring og anna registrering, første ledd: «Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument som omtalt i offentleglova § 14 andre ledd»

Offentleglova § 14 andre ledd bokstav b: «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

Dvs. generelle retningslinjer som arkivnøkkel skal alltid journalføres.