Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det bes om innsyn i arkivrutiner for Akershus fylkeskommune og på skolene., jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b.

Det lar seg også gjøre å se på rutiner etter offentlighetslovens § 10 for samtlige organer.

Denne henvendelsen sendes fra mimesbronn.no og bør besvares dit.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak AFK,

Hei!

Din henvendelse er mottatt og videresendt saksbehandler. Vennligst referer til dette saksnummeret 2018/9081-1 ved henvendelse til oss. AFK behandler ditt innsynskrav i henhold til offentlighetsloven.
Dersom svar ikke er mottatt innen 5 virkedager, regnes dette som avslag og kan påklages.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Akershus fylkeskommune.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ørvar Sigfusson <[Innsyns-e-postadresse #1031]>
Sendt: lørdag 16. juni 2018 23.13
Til: Postmottak AFK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Arkiv rutiner som organ er pålagt og bruke.

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det bes om innsyn i arkivrutiner for Akershus fylkeskommune og på skolene., jf. offentlighetslovens § 14 2. ledd b.

Det lar seg også gjøre å se på rutiner etter offentlighetslovens § 10 for samtlige organer.

Denne henvendelsen sendes fra mimesbronn.no og bør besvares dit.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1031]

Er [Akershus fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Akershus fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kari-Marie Kloster,

30 Attachments

Arkivrutiner er vedlagt.

Vennlig hilsen

Kari-Marie Kloster
Seniorrådgiver
Dokumentasjonsstab
Akershus fylkeskommune

Ørvar Sigfusson

Kjære Postmottak AFK, og Kari-Marie Kloster,

Det var under å stormerke at AFK svarer på innsynshenvendelse uten nekt og bortforklaringer.

Jeg blev helt paff og klarte ikke og gi komplimenterende svar med det samme..... slått ut helt enkelt.

Men jeg merket meg en sak som er litt bekreftende for den negative tonen i alle, ja alle utenom denne her henvendelsen. Det står i arkiv instruksene at arkiv i Akershus fylkeskommune er til å følge loven og oppfylle kun minimums krav til kravene som stilles av lovverket til AFK om arkivering av sine dokumenter og handlinger.

Visse andre organer som forklarer årsak til sin arkivering av dokumenter påstår at det skal kunne underlette innsynshenvendelser/krav fra folk flest, men ikke et ord om det her hos Akershus fylkeskommune, ikke ett eneste.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson