Apotekkonsesjon for Sunnfjord apotek Stryn, Stryn, E-APOTEKET AS, sak (2018/7725)

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Statens legemiddelverk

Søker innsyn i:
- Sak 2018/7725, Apotekkonsesjon for Sunnfjord apotek Stryn, Stryn, E-APOTEKET AS

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Kim Sveen, Statens legemiddelverk

Hei,
Takk for forespørsel om innsyn i sak 18/07725.
Er det kun utgående dokument 18/07725-4 Apotekkonsesjon for Sunnfjord apotek Stryn, Stryn, E-APOTEKET AS det søkes innsyn i eller søkes det i tillegg innsyn i innkommende dokumenter (18/07725-1, -2 og -3) i saken? Innsyn i førstnevnte (apotekkonsesjon for Stryn kommune) er antakelig uproblematisk å gi innsyn i. De innkommende dokumentene i saken (dersom disse også er aktuelle for innsynsbegjæring) vil det ta noe tid å gå gjennom for å unndra offentlighet der dette er nødvendig iht. eksisterende lov- og regelverk. Vi ber derfor om en avklaring av hvor omfattende innsynsbegjæringen er før vi svarer nærmere.

Hilsen

Kim Sveen
Rådgiver, virksomhetstillatelser
Telefon: 22 16 84 18

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1553]]
Sendt: 13. mars 2019 00:32
Til: Post <[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Apotekkonsesjon for Sunnfjord apotek Stryn, Stryn, E-APOTEKET AS, sak (2018/7725)

Kjære Statens legemiddelverk

Søker innsyn i:
- Sak 2018/7725, Apotekkonsesjon for Sunnfjord apotek Stryn, Stryn, E-APOTEKET AS

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1553]

Er [Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statens legemiddelverk? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Kim Sveen,

Det gjelder hele sak 2018/7725. Alle dokumenter. Inngående, utgående, interne og andre som eventuelt måtte finnes i saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Statens legemiddelverk

1 Attachment

Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-4 i sak
mottatt 15.03.2019 12:06:00.
Innsynskravet er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynskravene til [1][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Statens legemiddelverk
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]

Statens legemiddelverk

1 Attachment

Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-1 i sak
mottatt 15.03.2019 11:56:00.
Innsynskravet er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynskravene til [1][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Statens legemiddelverk
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]

Statens legemiddelverk

1 Attachment

Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-3 i sak
mottatt 15.03.2019 12:04:00.
Innsynskravet er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynskravene til [1][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Statens legemiddelverk
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]

Statens legemiddelverk

1 Attachment

Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-2 i sak
mottatt 15.03.2019 12:01:00.
Innsynskravet er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynskravene til [1][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Statens legemiddelverk
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]