Ansettelse av sekretær for utvalget for rusreform

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til ansettelsen av sekretær for utvalget for rusreform.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansettelse av sekretær for utvalget for rusreform».

Jeg ba om innsyn den 9. mai.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansett...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Sørensen Tore, Helse- og omsorgsdepartementet

5 Attachments

Vi beklager at dette ikke ble ekspedert umiddelbart.

Stillinger til sekretariatet for rusreformutvalget ble lyst ut offentlig
blant annet på Jobbnorge.no med ID: 151383. Utlysningstekst og off.
søkerliste følger vedlagt.

Ansettelse av sekretariat er under prosess men det er ikke kalt inn til
intervjuer foreløpig.

 

 

 

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Tore Sørensen
Seniorrådgiver
Primærhelsetjenesteavdelingen

 

 
  [1]www.regjeringen.no/hod | [2]HOD på Facebook | [3]HOD på
Twitter

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/hod
2. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
3. https://twitter.com/helse_og_omsorg

Kjære Sørensen Tore,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn