Ansatte som tjener over 700.000 NOK i Difi

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad og hvilken lønn de har.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Magnus

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

I innsynsbegjæringen kom jeg i skade for å skrive innsyn i lønn hos NORAD. Det riktige er selvsagt innsikt i lønn hos Difi. Ber om at dette i hensyntas.

Med vennlig hilsen,

Magnus

Frimanslund, Endre, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei

Vedlagt oversikt over personer i Difi med over kr. 700 000,- i årslønn.

Vennlig hilsen

Endre Frimanslund
seniorrådgiver

M: 418 54 935
A: Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Magnus [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1045]]
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 14.16
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ansatte som tjener over 700.000 NOK i Difi

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Ansatte som tjener over 700 tusen i Norad og hvilken lønn de har.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Magnus

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1045]

Er [Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------