Anne Skjelmerud sin korrespondanse med UNAIDS om narkotika

Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Kunne jeg fått innsyn i korrespondansen Anne Skjelmerud har hatt med UNAIDS i forbindelse med narkotika og smitte i perioden 2014-2016?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Det forelegger ingen korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og UNAIDS om narkotika og smitte i perioden 2014-2016.

Godkjent av underdirektør Lene Lothe
Avdeling for utdanning og global helse
08.01.2018

vis sitert seksjon