Anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 b

Innsynshenvendelsen ble avvist av Oslo politidistrikt.

Kjære Oslo politidistrikt,

Jeg er ute etter informasjon om anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 bokstav b (forbud mot å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum) i Oslo, og hvor slike brudd er blitt observert. Jeg har forsøkt å finne det i offentlig statistikk under <URL: https://www.politi.no/oslo/strategier_og... > uten å lykkes. Hvor kan jeg finne denne informasjonen? Hvis den finnes i en database/register hos politiet, så ønsker jeg innsyn i dette registeret på datalesbart format (f.eks. CSV) for analyse.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1400. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på www.politi.no<http://www.politi.no>

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8 a.m. to 2 p.m. In case of emergency - please call 112 (domestic).
For more information - www.politi.no<http://www.politi.no>

Med vennlig hilsen

Oslo politidistrikt

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
www.politi.no

Christina Hofseth, Oslo politidistrikt

Hei P.Reinholdtsen!

Jeg ser at det har tatt litt tid fra denne henvendelsen ble mottatt av Postmottaket i Oslo politidistrikt til den har kommet til noen som kan svare. Det må vi bare beklage. Jeg vet ikke om du fortsatt er interessert i denne informasjonen, men nå er det dessverre også slik at det du etterspør ikke er så lett tilgjengelig informasjon i våre registre. Det har seg nemlig slik at alle brudd på Jernbaneloven ligger samlet under én kode i Straffesaksregisteret. Vi greier da ikke å hente ut de ulike brudd på Jernbaneloven spesifikt, uten å hente opp og åpne hver anmeldelse for seg. I Oslo ble det i 2014 registrert totalt 56 anmeldelser for brudd på Jernbaneloven. Men vi vet altså ikke hvor mange som gjaldt §9 bokstav b uten at vi har sett på alle anmeldelsene. Dette er noe vi dessverre ikke har anledning til å gjøre nå, da dette er relativt tidkrevende og vi for tiden er under stort arbeidspress. Dersom det du etterspør er av interesse for deg/dere også om 3-4 ukers tid, foreslår jeg at du sender meg en e-post eller ringer meg, slik at jeg kan få litt mer informasjon om problemstillingen, hvilke tidsperioder som er interessante (flere år?) og hvilken geografisk inndeling som er interessant (bydeler, spesifikke adresser, e.a?). Ut fra dette kan jeg vurdere om vi er i stand til å gi den informasjonen du er ute etter.

Med vennlig hilsen

Christina Hofseth
Seniorrådgiver
Oslo politidistrikt
Strategisk stab
Telefon: 2266 9319 /954 02662
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Unni Turid Grøndal
Sendt: 20. august 2015 16:59
Til: Christina Hofseth; Anne Bakosgjelten
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 b

Noen av dere kjenner til dette?

Mvh

Unni T. Grøndal
pressesjef
Oslo politidistrikt
90169923

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Heidi Solheim Svang På vegne av Postmottak PDI Oslo
Sendt: 7. august 2015 14:17
Til: Postmottak Oslo Informasjonsavsnittet
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 b

Videresendt fra postmottak PDI Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #21]]
Sendt: 7. august 2015 10:04
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 b

Kjære Oslo politidistrikt,

Jeg er ute etter informasjon om anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 bokstav b (forbud mot å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum) i Oslo, og hvor slike brudd er blitt observert. Jeg har forsøkt å finne det i offentlig statistikk under <URL: https://www.politi.no/oslo/strategier_og... > uten å lykkes. Hvor kan jeg finne denne informasjonen? Hvis den finnes i en database/register hos politiet, så ønsker jeg innsyn i dette registeret på datalesbart format (f.eks. CSV) for analyse.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Christina Hofseth,

jeg er fortsatt interessert i informasjonen, og setter pris på tilbakemeldingen om hvordan informasjonen er lagret og strukturert i dag. Jeg er spesielt interessert i området rundt jernbanelinjen i Nydalen, og ønsker å sammenligne den med andre deler av byen for frekvens og tetthet. Jeg vil gjerne ha informasjonen tilgjengelig i god tid før kommunevalget, slik at jeg kan presentere informasjonen til politikere som stiller.

Hvis det er er enklere å hente ut alle brudd på Jernbaneloven, så er det helt greit for meg om jeg får alle disse og kan gjøre filtreringen selv, slik at dere slipper å manuelt gå igjennom disse sakene selv.

Hvilke felt er i Straffesaksregisteret? Jeg er mest interessert i tidspunkt, lovreferanse og stedsreferanse, så hvis noen felter er mer personsensitive enn andre så er det felter relatert til denne informasjonen jeg trenger for å komme videre.

Gjør det jobben enklere for dere? Det er en fordel for meg om jeg får feltene på et enkelt maskinlesbart format, f.eks. CSV.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Christina Hofseth, Oslo politidistrikt

Hei igjen, P. Reinholdtsen!
Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samme, nemlig at alle brudd på Jernbaneloven ligger sammen i én kategori, og at man ikke får filtrert ut de som handler om den aktuelle lovhjemmelen uten at man går inn i hver enkelt anmeldelse i det straffesaksbehandlingssystemet ("BL") hvor alle dokumenter i en straffesak registreres og oppbevares. Det er de ulike politidistriktenes straffesaksbehandlingssystem "Strasak", det nasjonale straffesaksregisteret, henter sine data fra. Hadde de ulike lovhjemlene i Jernbaneloven hatt ulike/unike koder, kunne vi ha hentet ut akkurat de vi ville ha fra Strasak og da fått med adressedata mm.

Det er altså denne første filtreringen mellom de ulike typer brudd på Jernbaneloven som er problemet her, for dette må gjøres ved at vi som har tilgang til dette systemet går inn der og åpner mappen til hver enkelt sak/anmeldelse for å finne ut hva/hvilken lovbestemmelse anmeldelsen gjelder. Og dette er altså litt for tidkrevende for oss nå.

Jeg kan for øvrig legge til at etter at man på denne måten hadde fått skilt ut de anmeldelsene man er interessert i, så er det også visse utfordringer knyttet til å finne nøyaktig, evt. sannsynlig, tidspunkt for hendelsen. Den aktuelle gjerningen blir registrert med et starttidspunkt og et sluttidspunkt, men dette kan ofte være et relativt langt tidsrom hvis man er usikre på når det skjedde. (Sluttidspunkt blir da gjerne det tidspunktet lovbruddet ble oppdaget.) Man må strengt tatt lese anmeldelsene, og hele hendelsesforløpet, for å finne ut hvor nøyaktige disse tidspunktene er, og om de dermed er noe man kan bruke til noe.

Jeg må bare beklage at dette systemet gjør det litt vanskelig for oss å gi deg det du etterspør, og at vi ikke har kapasitet til å jobbe fram disse dataene nå. Jeg er redd for at vi ikke er i stand til å gjøre dette i tide før valget.

Du må gjerne ringe meg hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Christina Hofseth
Seniorrådgiver
Oslo politidistrikt
Strategisk stab
Telefon: 2266 9319 /954 02662
E-post: [epostadresse]

www.politi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #21]]
Sendt: 24. august 2015 10:19
Til: Christina Hofseth
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Anmeldelser for brudd på jernbanelovens § 9 b

Kjære Christina Hofseth,

jeg er fortsatt interessert i informasjonen, og setter pris på tilbakemeldingen om hvordan informasjonen er lagret og strukturert i dag. Jeg er spesielt interessert i området rundt jernbanelinjen i Nydalen, og ønsker å sammenligne den med andre deler av byen for frekvens og tetthet. Jeg vil gjerne ha informasjonen tilgjengelig i god tid før kommunevalget, slik at jeg kan presentere informasjonen til politikere som stiller.

Hvis det er er enklere å hente ut alle brudd på Jernbaneloven, så er det helt greit for meg om jeg får alle disse og kan gjøre filtreringen selv, slik at dere slipper å manuelt gå igjennom disse sakene selv.

Hvilke felt er i Straffesaksregisteret? Jeg er mest interessert i tidspunkt, lovreferanse og stedsreferanse, så hvis noen felter er mer personsensitive enn andre så er det felter relatert til denne informasjonen jeg trenger for å komme videre.

Gjør det jobben enklere for dere? Det er en fordel for meg om jeg får feltene på et enkelt maskinlesbart format, f.eks. CSV.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon