Amfibiekjøretøy til Sivilforsvaret

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter som omhandler pilotprosjekt for amfibiekjøretøy i Sivilforsvaret.

Tillater meg å minne om denne henvendelsen.

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2 Attachments

  • Attachment

    Oversending av Rapport Pilotprosjekt Amfibiekj ret y i Sivilforsvaret utredningsfase.PDF.pdf

    114K Download View as HTML

  • Attachment

    Rapport Pilotprosjekt Amfibiekj ret y i Sivilforsvaret utredningsfase 1.PDF.pdf

    1.1M Download View as HTML

 

 

Hei!

 

 

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede
dokument(er).

 

 

Med hilsen

 

Enhet for arkiv

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon (+47) 33 41 25 00

www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar