Aker Solutions - Melding om avvik - Melding om avvik - Aker Solutions (2018-10-11)

Innsynshenvendelsen ble avvist av Datatilsynet.

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/3171-1, datert 2018-10-11 - Melding om avvik - Aker Solutions

Dokumentet hører til saksnr 2018/3171 - Aker Solutions - Melding om avvik.

Kjære Datatilsynet,

Det har gått mer enn 3 virkedager. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold. Jeg har enda ikke fått noe svar.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

Hei,

Dokument 18/03171-1 er unntatt offentlighet jf offl § 24, tredje ledd og det gis avslag på krav om innsyn i dokumentet.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1468]>
Sendt: torsdag 27. desember 2018 16.11
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Aker Solutions - Melding om avvik - Melding om avvik - Aker Solutions (2018-10-11)

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/3171-1, datert 2018-10-11 - Melding om avvik - Aker Solutions

Dokumentet hører til saksnr 2018/3171 - Aker Solutions - Melding om avvik.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1468]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postkasse,

Ønsker nærmere begrunnelse for avslaget jf offl §31. Ønsker også at merinnsyn vurderes etter offl §11.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

Hei,

 

Dokumentet inneholder opplysninger som vil lette gjennomføringen av en
straffbar handling (målrettet angrep) mot virksomheten. De unntatte
opplysningene utgjør den vesentlige delen av dokumentet, og hele
dokumentet unntas offentlighet etter offl. § 12 bokstav c.

 

Vennlig hilsen

 

Arkivet

Datatilsynet

………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: (+47) 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

 

www.datatilsynet.no

www.personvernbloggen.no

www.twitter.com/datatilsynet

Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev

Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og
verdighet

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1468]>
Sendt: onsdag 9. januar 2019 00.00
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Aker Solutions - Melding om
avvik - Melding om avvik - Aker Solutions (2018-10-11)

 

Kjære Postkasse,

 

Ønsker nærmere begrunnelse for avslaget jf offl §31. Ønsker også at
merinnsyn vurderes etter offl §11.

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

vis sitert seksjon