Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Nicolai Langfeldt, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag

Vi venter på at Nicolai Langfeldt skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Posten Norge AS,

Jeg ønsker ved dette innsyn i hvilken juridisk hjemmel dere har for publisering av adresser på tjenesten https://adressesok.posten.no/ - da adresser er personlig informasjon som hvert data subjekt har råderett over. Jeg tror også at det ifølge GDPR bør eksistere en DPIA for denne tjenesten som jeg ønsker innsyn i. Dersom det foreligger en risikovurdering eller liknende fra før GDPR er dette også noe jeg ønsker innsyn i.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

Posten Kundeservice, Posten Norge AS

Vi takker for din henvendelse, som er tildelt følgende saksnummer: 

Saksnummer: 12655728 

Henvendelsen vil bli behandlet så snart en kundebehandler er ledig. 

Ønsker du å gi oss flere opplysninger kan du enkelt benytte 
svar-knappen (Reply). 
Behold samme emnefelt slik at vi kan knytte nye opplysninger 
til denne henvendelsen. 

Vennligst ta vare på saksnummeret (12655728) ved videre
henvendelser, 
slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mulig. 

 

Ønsker du å avslutte saken før den er behandlet, kan det gjøres ved å
klikke her [1]Avslutt sak. Ikke gjør endring i mailen som åpnes, bare
klikk send.

Med vennlig hilsen 

Posten Norge AS 
Posten og Bring kundeservice 
Pb 2190 
5504 Haugesund 

Telefon: 22030000 
Fra utlandet: +47 21 31 62 60 
Faks:+47 52 73 96 05 
[2]www.posten.no 

------------------------------------- 

English summary: 
We thank you for your request . 
We have assigned it the following request number: 

Request number: 12655728 

 

Your inquiry will be processed as soon as a customer service agent is
available.

 

If you have more information or wish to give us more details, please
use the reply button. 
Please maintain the subject line so the information is linked to the
case.

 

Please keep your case number (12655728) for future inquiries, so that
we can help you as soon as possible.

If you would like to close the case before it is handled by any
customer service agent, you can click this link [3]Close case Please
do not change the email, just click the link and send the email.

With regards 

Posten Norge AS 
Posten og Bring kundeservice 
PO Box 2190 
NO -5504 Haugesund 
NORWAY 

Phone: +47 22 03 00 00 
Fax: +47 52 73 96 05 
[4]www.posten.no 

[ ref:_00D20BwOI._5002X2JSW8i:ref ] 

Din melding/Your message 

Kjære Posten Norge AS,

Jeg ønsker ved dette innsyn i hvilken juridisk hjemmel dere har for
publisering av adresser på tjenesten https://adressesok.posten.no/ -
da adresser er personlig informasjon som hvert data subjekt har
råderett over. Jeg tror også at det ifølge GDPR bør eksistere en DPIA
for denne tjenesten som jeg ønsker innsyn i. Dersom det foreligger en
risikovurdering eller liknende fra før GDPR er dette også noe jeg
ønsker innsyn i.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1451]

Er [Posten Norge AS henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Posten Norge AS? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil
bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern
og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons
innsyn-side.

vis sitert seksjon

Kristiansand kundeservice, Posten Norge AS

Vi takker for din henvendelse, som er tildelt følgende saksnummer:

Saksnummer: 12655728

Ønsker du å gi oss flere opplysninger kan du enkelt benytte
svar-knappen (Reply).
Behold samme emnefelt slik at vi kan knytte nye opplysninger
til denne henvendelsen.

Vennligst ta vare på saksnummeret (12655728) ved videre henvendelser,
slik at vi kan hjelpe deg så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen

Posten og Bring kundeservice
www.posten.no
www.bring.no

-------------------------------------

English summary:
We thank you for your request "innsyn etter Offentleglova - Adressesøk tjeneste - juridisk grunnlag".
We have assigned it the following request number:

Request number: 12655728

Please include the request number in the subject line if you want to reply to
this mail.

[ ref:_00D20BwOI._5002X2JSW8i:ref ]

Kristiansand kundeservice, Posten Norge AS

Hei

Din henvendelse er mottatt til behandling.

Du vil få svar når saken er ferdig undersøkt/behandlet.

For ordens skyld: Du viser til "innsyn etter Offentleglova" i overskriften i din mail. Postverket var i alle år fram til 1996 en statlig forvaltningsbedrift (offentlig etat), men fra 01.12.1996 ble Postverket omdannet fra forvaltningsbedrift til et særlovselskap med navn Posten Norge. Senere ble Posten Norge omdannet til et aksjeselskap med navn Posten Norge AS. Posten er dermed ikke underlagt Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen
Jostein | Kunderådgiver | Posten og Bring Kundeservice
Tlf: 22 03 00 00
E-post: [Posten Norge AS henvendelses-e-postadresse]

Posten Norge AS
www.postennorge.no | www.posten.no | www.bring.no

Følg oss også på: Facebook | Twitter

Din henvendelse 12.12.2018:

Kjære Posten Norge AS,

Jeg ønsker ved dette innsyn i hvilken juridisk hjemmel dere har for publisering av adresser på tjenesten https://adressesok.posten.no/ - da adresser er personlig informasjon som hvert data subjekt har råderett over. Jeg tror også at det ifølge GDPR bør eksistere en DPIA for denne tjenesten som jeg ønsker innsyn i. Dersom det foreligger en risikovurdering eller liknende fra før GDPR er dette også noe jeg ønsker innsyn i.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1451]

Er [Posten Norge AS henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Posten Norge AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
ref:_00D20BwOI._5002X2JSW8i:ref

Posten og Bring,

[1]Banner Image
Hei,

Vi som jobber i Posten og Bring ønsker å vite hva du synes om oss og setter stor
pris på din tilbakemelding.

Dersom du har anledning, håper vi at du kan svare på noen spørsmål knyttet til din
kontakt og opplevelse med oss den 06-05-2019.

Vennligst svar på spørsmålet nedenfor ved å klikke på karakteren som du anser som
passende for å starte undersøkelsen.

Det tar ikke mer enn 2-4 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Alle besvarelser
blir kun benyttet til forbedringer internt i Posten og Bring.

Basert på din siste kontakt med Posten og Bring, hvor sannsynlig er det at du vil
anbefale oss til en venn eller kollega?

Svært usannsynlig Svært sannsynlig
+--------------------------------------------------------------------------------+
| [2]0 | [3]1 | [4]2 | [5]3 | [6]4 | [7]5 | [8]6 | [9]7 | [10]8 | [11]9 | [12]10 |
+--------------------------------------------------------------------------------+

Med vennlig hilsen,
Posten og Bring
Vennligst klikk på lenken for å lese mer om vår personvernpolicy:
[13]www.posten.no/privacy-policy.
[14]Klikk her hvis du ikke ønsker å delta i den her typen av undersøkelser fra
oss.

References

Visible links
2. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
3. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
4. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
5. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
6. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
7. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
8. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
9. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
10. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
11. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
12. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...
13. http://www.posten.no/privacy-policy
14. https://survey.medallia.eu/?c9svnr5rvwt2...

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Nicolai Langfeldt, vennligst logg inn og gi alle beskjed.