Actis sitt innspill til statsbudsjettet 2018 (Kulturdepartementet)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Kulturdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i saksnummer 2016/7506 dokumentnummer 18?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak, Kulturdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018
Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018

Anmodning om innsyn i dokument 18 i sak 16/7506 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Kulturdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/7506-18 Innspill til statsbudsjettet 2018
Dokument: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan - innspill til statsbudsjettet for 2018

Anmodning om innsyn i dokument 18 i sak 16/7506 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]