Actis sitt innspill til statsbudsjettet 2018 (Justisdepartementet)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i saksnummer 2016/6123 dokumentnummer 140?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018
Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og Beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon