Actis og ungdomskontrakter

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kan jeg få innsyn i brev datert 16. april 2015 fra Actis til Justisdepartementet som omhandler ungomskontrakter?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/2027-29 Samlesak - Henvendelser om politiet - politivesen
Dokument: Systematisiering og evaluering av bruk av ungdomskontrakter

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og Beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon