Actis ber om at sprøyterommet stenges i 2011

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i brevet Actis O/A sendte dere 30. mai 2011 med «innspill til den kommende Stortingsmeldingen om rus»?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Har fortsatt ikke fått svar i denne saken. Ber om å få dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Nå har jeg ventet altfor lenge på å få brevet der Actis Oslo/Akershus ber om at sprøyterommet stenges, fra 2011.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Actis ber om at sprøyterommet stenges i 2011».

Den 25. desember ba jeg om innsyn i brevet Actis O/A sendte dere 30. mai 2011 med «innspill til den kommende Stortingsmeldingen om rus»?

Dette fikk jeg aldri.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen:

https://www.mimesbronn.no/request/actis_...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Helse- og omsorgsdepartementet

Hei,
Dette innsynet ble sendt fra oss den 30.12.2016, er det ikke mottatt?

Mvh
Arkivet HOD

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #261]]
Sendt: 14. januar 2017 19.54
Til: Postmottak HOD <[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Actis ber om at sprøyterommet stenges i 2011

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Actis ber om at sprøyterommet stenges i 2011».

Den 25. desember ba jeg om innsyn i brevet Actis O/A sendte dere 30. mai 2011 med «innspill til den kommende Stortingsmeldingen om rus»?

Dette fikk jeg aldri.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen:

https://www.mimesbronn.no/request/actis_...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #261]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sender de etterspurte dokumentene på nytt.

 

Mvh

Postmottak HOD