Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Fuglis, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering (2017-11-23)

Vi venter på at Fuglis skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- 2017/16100-11, datert 2017-11-23 - Trefaglig oppsummering

Dokumentet hører til saksnr 17/16100 - 391676311 Marieroalleen - Konsulent.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.02.2019 -
391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering i sak mottatt
21.08.2019 08:57:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Stavanger kommune
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Fuglis, vennligst logg inn og gi alle beskjed.