30.06.2014 - Vannprøveresultat HHT Stenfjellhytta juni 2014 - Prøvingsrapport fra LabNett AS. Gjelder Hamar og Hedmarken T

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/191823-001 I, datert 30.06.2014 - Prøvingsrapport fra LabNett AS. Gjelder Hamar og Hedmarken T

Dokumentet hører til saksnr 2014/191823 - Vannprøveresultat HHT Stenfjellhytta juni 2014.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

3 Attachments

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

2 Attachments

 • Attachment

  Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn svar p anmodning om dokumentinnsyn 31122017.PDF.pdf

  161K Download View as HTML

 • Attachment

  Informasjon om endringer i smilefjestilsyn p serveringshyttene til HHT.PDF.pdf

  71K Download View as HTML

 

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

2 Attachments

 • Attachment

  Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn svar p anmodning om dokumentinnsyn 31122017.PDF.pdf

  161K Download View as HTML

 • Attachment

  TILSYNSRAPPORT Etter tilsyn med serveringsvirksomheten p Stenfjellhytta.pdf

  50K Download View as HTML

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

3 Attachments

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

2 Attachments

 • Attachment

  Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn svar p anmodning om dokumentinnsyn 31122017.PDF.pdf

  161K Download View as HTML

 • Attachment

  pningstider for Stenfjellhytta 2017.PDF.pdf

  110K Download View as HTML

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Innsynshenvendelser Øst, Mattilsynet

1 Attachment

Hei!

 

Vi er nødt om å få dette oversiktlig om det skal går riktig for seg, slik
at dere mottar til rett adresse, og da er forklaringen under veldig
rotete.

 

Dere er nødt om å skrive ned epostadressen i sin helhet, vi har dessverre
ikke tid til å «lage nye adresser» ved å slå i sammen litt her og der.

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Førstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

Fra: Hallvard Nygård [mailto:[epostadresse]]
Sendt: torsdag 4. januar 2018 12:10
Til: Innsynshenvendelser Øst <[epostadresse]>
Kopi: Bjørg Sletten <[epostadresse]>
Emne: Re: Nytt tilfelle av svar til feil adresse - Mimes Brønn

 

Ser nå du henviste til hva du ser. I bilde under har jeg satt en boks
rundt der hvor de unike adressene viser. Dere har de unike adressene det
skal svares til.

 

 

[4]image.png

 

Hallvard

 

tor. 4. jan. 2018 kl. 12:07 skrev Hallvard Nygård
<[5][epostadresse]>:

Alle separate henvendelser fra Mimes Brønn har unike adresser og må bli
sett på som separate subjekter som skal ha svar på sin henvendelse. Hvis
dere har tekniske problemer med å få dette til, så bør dere få rettet
dette. 

 

Jeg kjenner ikke til hva disse adressene er, da det er en unik "hemmlig"
adresse som kun dere som mottaker av henvendelsen får se. Videresending
fra mimesbronn.no-adressene til korrekt sak er derfor ikke mulig.

 

Vennligst ta kontakt med Bjørg Sletten i seksjon for dokumentasjon og
sentralbord. Hun har vært borti og svart på denne problemstillingen
tidligere.

 

Hallvard

 

tor. 4. jan. 2018 kl. 11:38 skrev Innsynshenvendelser Øst
<[6][epostadresse]>:

Hei!

Viser til din henvendelse fra 31.12.2017 (alle 4 ligger under min
signatur)

 

Slik så henvendelsene ut når jeg mottok dem, det kommer ikke fram noen
steder i hevendelsene fra deg om at dette skulle til noen spesiell
epostadresse.

Den eneste som kom fram i henvendelsene fra den 31.12.2017 er adresse:
[7][epostadresse]  - og da er det selvfølgelig
den vi bruker.

 

Om du ønsker å bruke en annen er du nødt om å skrive dette ved hvert
innsyn du ønsker, det er umulig for oss vite dette ellers.

Så i denne omgangen får du nesten be dem videresende fra
[8][epostadresse]  og til
  [9][epostadresse] om det er slik det egentlig skulle
vært.

 

Hilsen

Team dokumentasjon

 

Jade Jensen

[10][epostadresse]

tlf: 22 77 83 65 /917 68 339

Førstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger.

 

 

Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård
[[11]mailto:[Innsyns-e-postadresse #629]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:57

Til: Postmottak <[12][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 30.06.2014 - Vannprøveresultat HHT
Stenfjellhytta juni 2014 - Prøvingsrapport fra LabNett AS. Gjelder
Hamar og Hedmarken T

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2014/191823-001 I, datert 30.06.2014 - Prøvingsrapport fra LabNett
AS. Gjelder Hamar og Hedmarken T

 

Dokumentet hører til saksnr 2014/191823 - Vannprøveresultat HHT
Stenfjellhytta juni 2014.

 

Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård
[[13]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:57

Til: Postmottak <[14][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 28.08.2014 - OLGA PETRUNKO -
Inspeksjon - TILSYNSRAPPORT - Etter tilsyn med serveringsvirksomheten
på Stenfjellhytta

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2014/189604-001 U, datert 28.08.2014 - TILSYNSRAPPORT - Etter tilsyn
med serveringsvirksomheten på Stenfjellhytta

 

Dokumentet hører til saksnr 2014/189604 - OLGA PETRUNKO – Inspeksjon

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård
[[15]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:58

Til: Postmottak <[16][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 26.04.2017 - Stenfjellhytta -
Tilbakemelding på informasjon om smilefjestilsyn - Informasjon om
endringer i smilefjestilsyn på serveringshyttene til HHT

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2017/87852-001, datert 26.04.2017 - Informasjon om endringer i
smilefjestilsyn på serveringshyttene til HHT

 

Dokumentet hører til saksnr 2017/87852 - Stenfjellhytta -
Tilbakemelding på informasjon om smilefjestilsyn.

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård
[[17]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:58

Til: Postmottak <[18][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 23.08.2016 - OLGA PETRUNKO -
Smilefjestilsyn - Smilefjestilsyn – ingen pÅviste brudd pÅ
nÆringsmiddelregelverket

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2016/174920-001, datert 23.08.2016 - SMILEFJESTILSYN – INGEN PÅVISTE
BRUDD PÅ NÆRINGSMIDDELREGELVERKET

 

Dokumentet hører til saksnr 2016/174920 - OLGA PETRUNKO -
Smilefjestilsyn.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[19][epostadresse]

 

Er  [20][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[21]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[22]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons
innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: torsdag 4. januar 2018 10:40
Til: Internpost Glåmdal og Østerdal
<[23][epostadresse]>
Kopi: Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen
<[24][epostadresse]>; Innsynshenvendelser
Øst <[25][epostadresse]>
Emne: VS: Nytt tilfelle av svar til feil adresse - Mimes Brønn

 

 

Videresender henvendelsen under.

 

Mattilsynet

Hovedkontoret, seksjon sentralbord og dokumentasjon

 

Telefon: 22 40 00 00 /

Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

 

Felles postadresse:Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[26][epostadresse]

 

[27]www.mattilsynet.no [28]www.matportalen.no

 

Fra: Hallvard Nygård [[29]mailto:[epostadresse]]
Sendt: torsdag 4. januar 2018 10:32
Til: Innsynshenvendelser <[30][epostadresse]>
Emne: Nytt tilfelle av svar til feil adresse - Mimes Brønn

 

Igjen har det skjedd at Mattilsynet svarer til feil epost-adresse.
Alle svarene har kommet inn i følgende henvendelse:
[31]https://www.mimesbronn.no/request/300620...

 

Minner om at en hver henvendelse fra Mimes Brønn har unike
epostadresser og at hver henvendelse må bli sett på som individuelle
forskjellige personer som henvender seg.

 

Denne gang er det Jade Jensen ved Mattilsynet Avdeling Glåmdal og
Østerdal – sted Kongsvinger. 

 

Vennligst svar til korrekt epostadresse. Henvendelsene er ikke besvart
før dette er i orden.

 

--

Mvh.

Hallvard Nygård

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]
9. mailto:[epostadresse]
10. mailto:[epostadresse]
11. mailto:[Innsyns-e-postadresse #629]
12. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
13. mailto:[epostadresse]
14. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
15. mailto:[epostadresse]
16. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
17. mailto:[epostadresse]
18. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
19. mailto:[epostadresse]
20. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
21. https://www.mimesbronn.no/change_request...
22. https://www.mimesbronn.no/help/officers
23. mailto:[epostadresse]
24. mailto:[epostadresse]
25. mailto:[epostadresse]
26. mailto:[epostadresse]
27. http://www.mattilsynet.no/
28. http://www.matportalen.no/
29. mailto:[epostadresse]
30. mailto:[epostadresse]
31. https://www.mimesbronn.no/request/300620...

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Mattilsynet svarte på flere henvendelser inn i denne saken. Følgende dokumenter er korrekt:
- Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn svar p anmodning om dokumentinnsyn 31122017.PDF.pdf
- Pr vingsrapport fra LabNett AS.Gjelder Hamar og Hedmarken T.pdf
- 2014 08108v1.pdf