Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Robert Arnevik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

28.04.2017 - Salmar farming as avd rauma - lokalitet lybergsvika - flytte flÅte - Lokalitet lybergsvika - tillatelse til Å flytte flÅte

Vi venter på at Robert Arnevik skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/90486-003, datert 28.04.2017 - LOKALITET LYBERGSVIKA - TILLATELSE TIL Å FLYTTE FLÅTE

Dokumentet hører til saksnr 2017/90486 - SALMAR FARMING AS AVD RAUMA - LOKALITET LYBERGSVIKA - FLYTTE FLÅTE.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 10012019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet fra region midt:

2017/90486-003, datert 28.04.2017 - LOKALITET LYBERGSVIKA - TILLATELSE TIL
Å FLYTTE FLÅTE

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.
Vedlegg
2017/90486-003

 

 

Med vennlig hilsen

Gerd Lundsaunet

seniorkonsulent

Mattilsynet, team innsyn, Region midt

Telefon: 22 77 91 76 / [mobilnummer]

Besøksadresse: Hamnegata 22, 7714 Steinkjer

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Midt, RD stab, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Robert Arnevik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.