28.01.2018 - ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET - Årlig innrapportering - Årlig innrapportering for vannforsyningssystem

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/24022-001, datert 28.01.2018 - Årlig innrapportering for vannforsyningssystem

Dokumentet hører til saksnr 2018/24022 - ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET - Årlig innrapportering.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «28.01.2018 - ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET - Årlig innrapportering - Årlig innrapportering for vannforsyningssystem».

Det er ikke mottatt noe svar på denne henvendelsen. Kun en bekreftelse på mottak (automatisert).

Dersom dere har besvart til en annen epostadresse enn denne, så er ikke det en korrekt håndtert henvendelse. Hver epostadresse så bli sett på som individuelle personer som ønsker innsyn.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/280120...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

Svar på innsynshenvendelse - Saksnr: 2018/24022

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:
2018/24022

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument sak 2018/24022

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/