27.12.2012 - MONICA WATTØ - Inspeksjon - Vedtak om pÅlegg

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Lea Madeleine Kristiansen

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2012/271809-002, datert 27.12.2012 - VEDTAK OM PÅLEGG

Dokumentet hører til saksnr 2012/271809 - MONICA WATTØ - Inspeksjon .

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Gry Gjerde, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 25.2.2018 der du ber om innsyn i følgende sak fra region Midt: 12/271809-002

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i alle dokumentene i de fem første overnevnte sakene.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg
12/271809-002

mvh
Gry Gjerde
innsynshenvendelser Region Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lea Madeleine Kristiansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #761]]
Sendt: søndag 25. februar 2018 20:31
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 27.12.2012 - MONICA WATTØ - Inspeksjon - Vedtak om pÅlegg

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2012/271809-002, datert 27.12.2012 - VEDTAK OM PÅLEGG

Dokumentet hører til saksnr 2012/271809 - MONICA WATTØ - Inspeksjon .

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #761]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------