Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roy Skaardal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

27.10.2017 - Publikumshenvendelser 2017 - Grenseverdier kosttilskudd - Samlesak - Svar på spørsmål om gfuel i Norge

Vi venter på at Roy Skaardal skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/00097-032, datert 27.10.2017 - Svar på spørsmål om gfuel i Norge

Dokumentet hører til saksnr 2017/00097 - Publikumshenvendelser 2017 - Grenseverdier kosttilskudd - Samlesak.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Gunn Christin Skovholt, Mattilsynet

1 Attachment

Hei,

 

 

Vi viser til din henvendelse av 14.01.19 der du ber om innsyn i dette
dokumentet:

17/97-32.

 

Beslutning                                                                                                                                                         

Du får innsyn i dokumentet.

 

Vår vurdering                                               
                                                                                                     

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn,

jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

 

Klageadgang                                                                                                                                                    

Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vi viser til offentleglova § 32.

 

Mvh

Gunn Skovholt

Avdeling Oslo, Asker og Bærum

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Roy Skaardal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.