27.10.2016 - Styringssamtaler internt 2016 - Styringssamtalen 2016 - Region Sør og vest

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/184024-006 N, datert 27.10.2016 - Styringssamtalen 2016 - Region Sør og vest

Dokumentet hører til saksnr 2016/184024 - Styringssamtaler internt 2016.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Ikke besvart. 4 virkedager er gått.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Marie Svenningsen, Mattilsynet

Det gis ikke innsyn i sak 2016/184024-006. Dette er et internt dokument og
vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.

 

Med vennlig hilsen

 

Marie Svenningsen

Personalkonsulent

Mattilsynet, hovedkontoret

Seksjon HR, organisasjon og kompetanse

 

Telefon: 22 77 86 35 / 481 81 195

Besøksadresse: Ullevålsveien 76, Oslo

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]http://www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. file:///tmp/www.matportalen.no