Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Larysa Kaliuta, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

27.03.2017 - ELITE ENGROS AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med nÆringsmidler - frittstÅende lager, fØrste mottaker, nÆringsmidler og import av nÆringsmidler

Vi venter på at Larysa Kaliuta skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/61267-001 U, datert 27.03.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER OG IMPORT AV NÆRINGSMIDLER

Dokumentet hører til saksnr 2017/61267 - ELITE ENGROS AS - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Sundseth, Mattilsynet

1 Attachment

Hei!

Vi viser til din henvendelse av 28.07.18 der du ber om innsyn i vedlagte dokumenter.

Beslutning                                                                                                                                                         
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i overnevnte dokumenter.

Vår vurdering                                                                                                                                                     
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang                                                                                                                                                     
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Med vennlig hilsen

Hege Sundseth
seniorkonsulent

Mattilsynet
Region Stor-Oslo
www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Larysa Kaliuta <[Innsyns-e-postadresse #1325]>
Sendt: lørdag 28. juli 2018 14:30
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 27.03.2017 - ELITE ENGROS AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med nÆringsmidler - frittstÅende lager, fØrste mottaker, nÆringsmidler og import av nÆringsmidler

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/61267-001 U, datert 27.03.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED NÆRINGSMIDLER - FRITTSTÅENDE LAGER, FØRSTE MOTTAKER, NÆRINGSMIDLER OG IMPORT AV NÆRINGSMIDLER

Dokumentet hører til saksnr 2017/61267 - ELITE ENGROS AS - Inspeksjon.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1325]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Larysa Kaliuta, vennligst logg inn og gi alle beskjed.