27.02.2018 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding - Bekreftelse på etterkommet vedtak - reduksjon av antall småfe

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/31153-003, datert 27.02.2018 - Bekreftelse på etterkommet vedtak - reduksjon av antall småfe

Dokumentet hører til saksnr 2018/31153 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Viser til din henvendelse fra 18.4.18.

Beslutning
I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentet i sak 18/31153-003.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg: som nevnt ovenfor

vennlig hilsen
Gry Gjerde
Team innsynshenvendelser Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ina F. Åsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #814]]
Sendt: onsdag 18. april 2018 22:27
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 27.02.2018 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding - Bekreftelse på etterkommet vedtak - reduksjon av antall småfe

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/31153-003, datert 27.02.2018 - Bekreftelse på etterkommet vedtak - reduksjon av antall småfe

Dokumentet hører til saksnr 2018/31153 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #814]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------