Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Hestekker, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

25.10.2018 - ***** ***** ***** ***** - Mattilsynet fatter vedtak om utbedring av utearealer

Vi venter på at Marianne Hestekker skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Marianne Hestekker

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/229269-4, datert 25.10.2018 - Mattilsynet fatter vedtak om utbedring av utearealer

Dokumentet hører til saksnr 2018/229269 - ***** ***** ***** *****.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Knut Meisfjord, Mattilsynet

Saksnr: 2019/71

Foreløpig svar på innsynskrav

Vi viser til din henvendelse av 25.01.2019 der du ber om innsyn i
2018/229269-004

Du har allerede fått tilsendt innsyn i nevnte dokument til epostadr.
[1][epostadresse]  i dag den 28.01.2019.

Med hilsen

 

Innsynshenvendelser Nord

Knut Meisfjord
Mattilsynet, Avdeling Helgeland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no [4]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. file:///tmp/www.mattilsynet.no
4. file:///tmp/www.matportalen.no

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Hestekker, vennligst logg inn og gi alle beskjed.