Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Aina Winsvold, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

24.08.2017 - VESTSIDA PELS AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med minkproduksjon

Vi venter på at Aina Winsvold skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/172895-001, datert 24.08.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED MINKPRODUKSJON

Dokumentet hører til saksnr 2017/172895 - VESTSIDA PELS AS - Inspeksjon.

Mvh
Aina Winsvold. ([email address])

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK ETTER TILSYN MED MINKPRODUKSJON.PDF.pdf

    97K Download View as HTML

Saksnr: 2017/172895

Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019

Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr.
2017/172895 – 001.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument saksnr. 2017/172895 – 001.

 

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Aina Winsvold, vennligst logg inn og gi alle beskjed.