Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Helle Molnes, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

24.02.2017 - TOKA PUPPIES.NO PATRICK HAROLD IRIARTE VALENCIA - Ulovlig innførsel av hunder - Import av valper - Annonsering via FINN.no

Vi venter på at Helle Molnes skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/254438-015, datert 24.02.2017 - Import av valper - Annonsering via FINN.no

Dokumentet hører til saksnr 2016/254438 - TOKA PUPPIES.NO PATRICK HAROLD IRIARTE VALENCIA - Ulovlig innførsel av hunder.

Jeg søker innsyn i denne saken da jeg har tatt til meg en mops fra en som ikke kunne ha han lenger... (for meg er han altså en omplaseringshund) Jeg prøver og få tak i stamtavle og har funnet frem til at han kommer fra denne «opdretteren». Jeg er nå veldig engstelig for hva utfallet av denne saken kan bli.

Håper på innsyn snarest!

Mvh Helle Molnes

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Internpost Oslo, Asker og Bærum, Mattilsynet

1 Attachment

Hei!

Vi viser til din innsynshenvendelse av 5.02.2018 der du ber om innsyn i følgende dokumenter:
Sak 2016/254438- dokument 15/16
Vi må gi avslag på din henvendelse. Se vedlagte vedtak om avslag.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Region Stor-Oslo
Avdeling Oslo, Asker og Bærum
www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: mandag 5. februar 2018 14:38
Til: Innsynshenvendelser Stor-Oslo <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - 24.02.2017 - TOKA PUPPIES.NO PATRICK HAROLD IRIARTE VALENCIA - Ulovlig innførsel av hunder - Import av valper - Annonsering via FINN.no

Hei!

Videresender innsynshenvendelser for behandling.
Innsynshenvendelser er ført på sak nr. 2018/1581 – Innsynshenvendelser 1 2018 – Samlesak.
Besvarelsen journalføres i henhold til instruksen Offentlig journal og innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Hovedkontoret, seksjon dokumentasjon

Telefon 22 40 00 00
Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Helle Molnes [mailto:[Innsyns-e-postadresse #687]]
Sendt: mandag 5. februar 2018 13:52
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 24.02.2017 - TOKA PUPPIES.NO PATRICK HAROLD IRIARTE VALENCIA - Ulovlig innførsel av hunder - Import av valper - Annonsering via FINN.no

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/254438-015, datert 24.02.2017 - Import av valper - Annonsering via FINN.no

Dokumentet hører til saksnr 2016/254438 - TOKA PUPPIES.NO PATRICK HAROLD IRIARTE VALENCIA - Ulovlig innførsel av hunder.

Jeg søker innsyn i denne saken da jeg har tatt til meg en mops fra en som ikke kunne ha han lenger... (for meg er han altså en omplaseringshund) Jeg prøver og få tak i stamtavle og har funnet frem til at han kommer fra denne «opdretteren». Jeg er nå veldig engstelig for hva utfallet av denne saken kan bli.

Håper på innsyn snarest!

Mvh Helle Molnes

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #687]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Helle Molnes, vennligst logg inn og gi alle beskjed.