23.10.2017 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Vestfold - Svar på spørsmål om: Import av CBD olje fra USA - Kontaktskjema mattilsynet.no - 12102017 - 15:35:04

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/00092-454, datert 23.10.2017 - Svar på spørsmål om: Import av CBD olje fra USA - Kontaktskjema mattilsynet.no - 12102017 - 15:35:04

Dokumentet hører til saksnr 2017/00092 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Vestfold.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Kristensen, Mattilsynet

2 Attachments

  • Attachment

    Mimes br nn Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn.PDF.pdf

    159K Download View as HTML

  • Attachment

    Svar p sp rsm l om Import av CBD olje fra USA Kontaktskjema mattilsynet.no 12102017 15 35 04.PDF.pdf

    58K Download View as HTML

Hei

Denne epost er svar på bestilling av innsyn begjært 01.03.2018.

 

Med vennlig hilsen

Hege Kristensen

førstekonsulent
Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet
Telefon: 22 77 82 44
Besøksadresse: Ringveien 11, 2815 Gjøvik

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/