Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Vermund Lyngstad, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

23.05.2017 - FJØRFESPESIALISTEN AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport - etter bekymringsmelding og tilsyn med tekniske installasjoner i fjØrfehus

Vi venter på at Vermund Lyngstad skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Vermund Lyngstad

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/71871-001 U, datert 23.05.2017 - TILSYNSRAPPORT - ETTER BEKYMRINGSMELDING OG TILSYN MED TEKNISKE INSTALLASJONER I FJØRFEHUS

Dokumentet hører til saksnr 2017/71871 - FJØRFESPESIALISTEN AS - Inspeksjon.

Med hilsen

Vermund Lyngstad
mob 48074044
e-post [email address]

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 040319 der du ber om innsyn i følgende
dokument:

 

2017/71871-001

 

Beslutning

Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang

Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

 

Vedlegg

2017/71871-001

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ann-Kristin Alfnes Hagen

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Vermund Lyngstad <[1][Innsyns-e-postadresse #1551]>

Sendt: mandag 4. mars 2019 11:07

Til: Postmottak <[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 23.05.2017 - FJØRFESPESIALISTEN AS -
Inspeksjon - Tilsynsrapport - etter bekymringsmelding og tilsyn med
tekniske installasjoner i fjØrfehus

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2017/71871-001 U, datert 23.05.2017 - TILSYNSRAPPORT - ETTER
BEKYMRINGSMELDING OG TILSYN MED TEKNISKE INSTALLASJONER I FJØRFEHUS

 

Dokumentet hører til saksnr 2017/71871 - FJØRFESPESIALISTEN AS -
Inspeksjon.

 

Med hilsen

 

Vermund Lyngstad

mob 48074044

e-post [3][epostadresse]

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1551]

 

Er  [5][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1551]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1551]
5. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Vermund Lyngstad, vennligst logg inn og gi alle beskjed.