Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Jan Blanchard, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

22.04.2014 - Krzysztof Stankiewicz - Inspeksjon - Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med dyr

Vi venter på at Jan Blanchard skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/77764-002 U, datert 22.04.2014 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DYR

Dokumentet hører til saksnr 2014/77764 - Krzysztof Stankiewicz - Inspeksjon.

Planlegger kjøp av valp fra denne oppdretteren og vil derfor gjøre en bakgrunnssjekk av ham.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

3 Attachments

 

Oversender dokument i sak 2014/77764-2, bestilt 23072018.

 

Med vennlig hilsen

 

Grethe Sandvold Østlie

Seniorkonsulent/koordinator dokumentteam Øst

Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon 22 77 81 72

Besøksadresse: Holsetgata 22, Hamar

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Jan Blanchard, vennligst logg inn og gi alle beskjed.