21.03.2018 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/77171-015, datert 21.03.2018 - Lofoten Sjøprodukter AS - Ettersendelse av MOM C rapport - Søknad om ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-014, datert 20.03.2018 - KOPI - Retur av søknad - Ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-013, datert 20.03.2018 - Henvendelse - Støtteskriv

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-011, datert 09.03.2018 - Forespørsel om kopi av dokumenter i sak

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-012, datert 09.03.2018 - Oversendelse av dokumenter

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-010, datert 08.03.2018 - Purring - Vedrørende klagesak oversendt hovedkontoret ved brev 141217

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-009, datert 06.03.2018 - Purring - Vedrørende klagesak oversendt hovedkontoret ved brev 141217

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-008, datert 23.02.2018 - Vedrørende klagesak oversendt hovedkontoret ved brev 141217

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-007, datert 16.02.2018 - FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-007, datert 16.02.2018 - FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-006, datert 14.12.2017 - ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-005, datert 26.10.2017 - Klage over Mattilsynets vedtak

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-003, datert 05.10.2017 - VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV NY LOKALITET BREISUNDET I BODØ KOMMUNE

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-004, datert 04.10.2017 - KOPI - Søknad klar for behandling av ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-002, datert 18.09.2017 - Søknad klar for behandling - Ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Søker innsyn i:
- 2017/77171-001 I, datert 07.04.2017 - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Lofoten Sjøprodukter AS - ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune

Dokumentet hører til saksnr 2017/77171 - Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommune.

Ønsker innsyn fordi jeg er grunneier og vil bli kraftig negativt berørt av denne lokaliteten, hvis den blir realisert.

Mvh
Janne Johansen

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Bente Signe Fagerheim Strand, Mattilsynet

19 Attachments

Sakstittel: Innsynshenvendelser 2 2018 - Samlesak
Saksnr: 2018/76875

Svar på innsynshenvendelse

Vi viser til din henvendelse av 18.04.2018 der du ber om innsyn saksnr
2017/77171 med journalposter i forespurt rekkefølge: -015, -014, -010,
009, -008, -006, -005, -003, -004, 002, -001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg

2017/77171 -015, -014, -010, 009, -008, -006, -005, -003, -004, 002, -001

(Inkl.  div. vedlegg)

 

Med hilsen

 

Bente Fagerheim Strand

Konsulent

 

Mattilsynet, Team innsyn, Region Nord

Tlf: 22 40 00 00/22 77 79 92

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, Postboks 383, 2381
Brumunddal

 

[1]www.mattilsynet.no         [2]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. http://www.mattilsynet.no/
2. http://www.matportalen.no/

Martine Male Kolberg, Mattilsynet

7 Attachments

Sakstittel: Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet
Breidsundet - Bodø kommune
Saksnr: 2017/77171

Svar på innsynshenvendelse 24.04.2018

Vi viser til din henvendelse av 18.04.2018 der du ber om innsyn i
dokumenter tilhørende sak 2017/77171-007, 2017/77171-011, 2017/77171-012
og  2017/77171-013. Journalpost 2017/77171-007 og 2017/77171-011
inneholder et dokument som er dobbeltført.

 

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg

Henvendelse til støtteskriv

Brev til Mattilsynets hovedkontor

Forespørsel om kopi av dokumenter i sak

Foreløpig svar i forvaltningssak

Oversendelse av dokumenter

Anmodning om forvaltningsstøtte

Foreløpig svar i forvaltningssak

Med vennlig hilsen

Martine Male Kolberg
Mattilsynet, Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no