2018/34942 Tilsyn 987615516 Øvre Romerike brann og redning IKS

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Jeg ber med dette om innsyn i alle dokumenter i sak nr. 2018/34942.

Post, Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, tilsynskontor Lillestrøm

Takk for din e-post til Arbeidstilsynet

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vi vil svare deg så raskt som mulig.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
[1]www.arbeidstilsynet.no
Telefon: 731 99 700

Thank you for your e-mail to The Norwegian Labour Inspection Authority.

This is an automatic reply confirming that we have received your e-mail.
We will answer you as soon as possible.

Best regards,
The Norwegian Labour Inspection Authority
[2]www.arbeidstilsynet.no
Tel.: + 47 731 99 700

References

Visible links
1. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...
2. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...

Post, Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, tilsynskontor Lillestrøm

Hei,

 

Vi viser til ditt innsynskrav.

 

Svaret er publisert på: [1]https://innsyn.arbeidstilsynet.no/einnsyn ,
saksnr 2018/48914

 

 

 

Med hilsen  
Arbeidstilsynet Besøksadresse:
v/Dokumentsenteret Prinsensgt. 1
Trondheim
Tlf.:   +47 73 19 97 00 Postadresse:
Internett: [2]www.arbeidstilsynet.no Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

 

Arbeidstilsynet — for et godt arbeidsliv

 

References

Visible links
1. https://innsyn.arbeidstilsynet.no/einnsyn
2. blocked::http://www.arbeidstilsynet.no/ http://www.arbeidstilsynet.no/
file:///tmp/blocked::http:/www.arbeidstilsynet.no/