2015-10-01 - ISY ProActive tømmeplan - Signert avtale - ISY ProAktiv Tømmeplan

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Sandnes kommune

Søker innsyn i:
- 15/15987-1, datert 2015-10-01 - Signert avtale - ISY ProAktiv Tømmeplan

Dokumentet hører til saksnr 15/15987 - ISY ProActive tømmeplan.

Sandnes kommune

2 Attachments

Vedlagt oversendes etterspurt dokument fra offentlig journal.

Med vennlig hilsen
Annette Halvorsen
Arkivkonsulent
Dokumentsenteret
Sandnes kommune
http://www.sandnes.kommune.no
Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1047]]
Sendt: 19. juni 2018 16:16
Til: postmottak <[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 2015-10-01 - ISY ProActive tømmeplan - Signert avtale - ISY ProAktiv Tømmeplan

Kjære Sandnes kommune

Søker innsyn i:
- 15/15987-1, datert 2015-10-01 - Signert avtale - ISY ProAktiv Tømmeplan

Dokumentet hører til saksnr 15/15987 - ISY ProActive tømmeplan.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1047]

Er [Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sandnes kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------