2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

Fylkesmannen i Nordland hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Hei.
Det nummeret du refererer til inneholder noe helt annet i vår journal. Jeg finner heller ikke denne konkrete teksten i vår journal.

Med hilsen

Postmottak Fylkesmannen i Nordland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1192]]
Sendt: tirsdag 3. juli 2018 15:53
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland <[Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1192]

Er [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Nordland? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland,

Håper denne informasjon kan være til hjelp:
......................................
Case no.2013/2624
Case: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland
Doc. no.1
Document type: Incoming document
Document date: 24.07.2013
Record date: 29.07.2013
Publication date: 01.08.2013 kl. 00:00
To: Forsvarsbygg
From :Fylkesmannen i Nordland

......................................
Case no. 2013/2624
Case: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland
Doc. no.2
Document type: Utgående dokument
Document date: 24.07.2013
Record date: 29.07.2013
Publication date: 01.08.2013 kl. 00:00
To: Fylkesmannen i Nordland
From: Forsvarsbygg

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Vi kan ikke finne de etterspurte dokumentene. Informasjonen det vises til er hentet fra journalen til Forsvarsbygg. Dokumentene kan bestilles på eInnsyn.no.

Med hilsen

postmottak || dokumentasjonssentret
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75 53 15 00 ||
[Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse]

www.fmno.no
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1192]]
Sendt: tirsdag 10. juli 2018 12:36
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland <[Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - 2013/2624 - Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

Kjære FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland,

Håper denne informasjon kan være til hjelp:
......................................
Case no.2013/2624
Case: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland Doc. no.1 Document type: Incoming document Document date: 24.07.2013 Record date: 29.07.2013 Publication date: 01.08.2013 kl. 00:00
To: Forsvarsbygg
From :Fylkesmannen i Nordland

......................................
Case no. 2013/2624
Case: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland Doc. no.2 Document type: Utgående dokument Document date: 24.07.2013 Record date: 29.07.2013 Publication date: 01.08.2013 kl. 00:00
To: Fylkesmannen i Nordland
From: Forsvarsbygg

vis sitert seksjon