20.12.2017 - Nordlaks Oppdrett AS - Prosjekt Havfarm - Spørsmål ang. Havfarm

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Geir Bjørn Nilsen

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/210399-003, datert 20.12.2017 - Spørsmål ang. Havfarm

Dokumentet hører til saksnr 2017/210399 - Nordlaks Oppdrett AS - Prosjekt Havfarm.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Lena Wøhni, Mattilsynet

2 Attachments

Vedlagt følger svaret på din innsynshenvendelse.

 

 

Lena Wøhni

Førstekonsulent

 

Mattilsynet

Innsynsteamet - Region Nord

 

Tlf: 22 40 00 00 / 22 77 85 68

Felles postadresse: postboks 383, 2381 Brummundal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/