20.12.2017 - MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet oppsummerer tilsynet ved 12222 Steinsvika og forhåndsvarsler vedtak om tilsynsgebyr

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/219520-001, datert 20.12.2017 - Tilsynsrapport - Mattilsynet oppsummerer tilsynet ved 12222 Steinsvika og forhåndsvarsler vedtak om tilsynsgebyr

Dokumentet hører til saksnr 2017/219520 - MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Gry Gjerde, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 28.2.2018 der du ber om innsyn i sak nr 17/219520-001.

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i dette dokumentet.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg
Som nevnt ovenfor

mvh
Gry Gjerde
innsynshenvendelser Region Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Anne Grete Kleven [mailto:[Innsyns-e-postadresse #763]]
Sendt: onsdag 28. februar 2018 13:12
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 20.12.2017 - MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet oppsummerer tilsynet ved 12222 Steinsvika og forhåndsvarsler vedtak om tilsynsgebyr

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/219520-001, datert 20.12.2017 - Tilsynsrapport - Mattilsynet oppsummerer tilsynet ved 12222 Steinsvika og forhåndsvarsler vedtak om tilsynsgebyr

Dokumentet hører til saksnr 2017/219520 - MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - Inspeksjon.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #763]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------