2012/02808 - Høring - Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber med dette om innsyn i alle dokumenter i sak 2012/02808 - Høring - Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

Firmapost, Brønnøysundregistrene

4 Attachments

Hei

 

Viser til din forespørsel om innsyn i saksnr. 2012/2808

 

Innsyn er innvilget og dokumenter følger vedlagt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]cid:image004.png@01CAF02C.BF980A00

Virksomhetsstøtte – Arkivtjenesten

[2]www.brreg.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E. Jenssen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #89]]
Sendt: 12. april 2016 21:15
Til: Firmapost
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - 2012/02808 - Høring -
Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data

 

Kjære Brønnøysundregistrene,

 

Jeg ber med dette om innsyn i alle dokumenter i sak 2012/02808 - Høring -
Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data.

 

Med vennlig hilsen,

 

E. Jenssen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.brreg.no/
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers