19.11.2018 - Seksjonsjef IKT infrastruktur - ref. 3948357446 - Offentlig søkerliste

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/232790-5, datert 19.11.2018 - Offentlig søkerliste

Dokumentet hører til saksnr 2018/232790 - Seksjonsjef IKT infrastruktur - ref. 3948357446.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Marie Svenningsen, Mattilsynet

1 Attachment

Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5.

Med vennlig hilsen

 

Marie Svenningsen

Personalkonsulent

Mattilsynet, hovedkontoret

Seksjon HR, organisasjon og kompetanse

 

Telefon: 22 77 86 35 / 481 81 195

Besøksadresse: Ullevålsveien 76, Oslo

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]http://www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. file:///tmp/www.matportalen.no