16.02.2018 - AURSAND JAN ERLING - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/42926-001, datert 16.02.2018 - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking

Dokumentet hører til saksnr 2018/42926 - AURSAND JAN ERLING - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Gry Gjerde, Mattilsynet

1 Attachment

Viser til din henvendelse fra 18.4.18.

Beslutning
I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentene i sak 18/42926-001.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf. offentleglova § 3.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32. Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg: som nevnt ovenfor

vennlig hilsen
Gry Gjerde
Team innsynshenvendelser Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: torsdag 19. april 2018 08:54
Til: Innsynshenvendelser Midt <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - 16.02.2018 - AURSAND JAN ERLING - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking

Hei!

Videresender innsynshenvendelser for behandling.
Innsynshenvendelser er ført på sak nr. 2018/76875 – Innsynshenvendelser 1 2018 – Samlesak.
Besvarelsen journalføres i henhold til instruksen Offentlig journal og innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Hovedkontoret, seksjon dokumentasjon

Telefon 22 40 00 00
Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ina F. Åsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #810]]
Sendt: onsdag 18. april 2018 22:20
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 16.02.2018 - AURSAND JAN ERLING - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/42926-001, datert 16.02.2018 - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking

Dokumentet hører til saksnr 2018/42926 - AURSAND JAN ERLING - Inspeksjon.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #810]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------