Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kenneth Pedersen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

14.07.2016 - DOTERRA (EUROPE) LTD - Inspeksjon - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia - fup 2 fra Norge

Vi venter på at Kenneth Pedersen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/131827-010 I, datert 14.07.2016 - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia - fup 2 fra Norge

Dokumentet hører til saksnr 2016/131827 - DOTERRA (EUROPE) LTD - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

RASFF, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    RASFF 2016.0820 Alert Ikke lovlig ingrediens papain i kosttilskudd fra USA via Storbritannia fup 2 fra Norge.PDF.pdf

    129K Download View as HTML

Vi viser til din henvendelse av 7.2.19 der du ber om innsyn i -
2016/131827-010 I, datert 14.07.2016.

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i overnevnte dokumenter.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg

RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra
USA via Storbritannia - fup 2 fra Norge

Med vennlig hilsen

 

Marianne Tomtum

Hovedkontoret – seksjon eksport og import

RASFF kontaktpunkt

 

[1][epostadresse]

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Kenneth Pedersen <[2][Innsyns-e-postadresse #1532]>

Sendt: torsdag 7. februar 2019 12:34

Til: Postmottak <[3][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 14.07.2016 - DOTERRA (EUROPE) LTD -
Inspeksjon - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i
kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia - fup 2 fra Norge

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2016/131827-010 I, datert 14.07.2016 - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke
lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia
- fup 2 fra Norge

 

Dokumentet hører til saksnr 2016/131827 - DOTERRA (EUROPE) LTD -
Inspeksjon.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1532]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1532]
3. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1532]

Turid Lesteberg, Mattilsynet

Måtte bare sjekke hva dette mimesbronn.no er for noe. Og svaret er

[1]https://www.mimesbronn.no/

 

Her hjelpes man godt på vei med å lage en innsynshenvendelse, det er Mimes
Brønn som mottar svaret, videresender til den som laget
innsynshenvendelsen, og ikke minst – dokumentet det er gitt innsyn i
publiseres på nett.

 

Turid Lesteberg

Seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon eksport og import

 

Fra: RASFF <[epostadresse]>
Sendt: fredag 8. februar 2019 09:22
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1532]'
<[Innsyns-e-postadresse #1532]>
Kopi: RASFF <[epostadresse]>
Emne: Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10
Innvilget innsyn

 

Vi viser til din henvendelse av 7.2.19 der du ber om innsyn i -
2016/131827-010 I, datert 14.07.2016.

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i overnevnte dokumenter.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg

RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra
USA via Storbritannia - fup 2 fra Norge

Med vennlig hilsen

 

Marianne Tomtum

Hovedkontoret – seksjon eksport og import

RASFF kontaktpunkt

 

[2][epostadresse]

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Kenneth Pedersen <[3][Innsyns-e-postadresse #1532]>

Sendt: torsdag 7. februar 2019 12:34

Til: Postmottak <[4][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 14.07.2016 - DOTERRA (EUROPE) LTD -
Inspeksjon - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke lovlig ingrediens (papain) i
kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia - fup 2 fra Norge

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2016/131827-010 I, datert 14.07.2016 - RASFF 2016.0820 (Alert) Ikke
lovlig ingrediens (papain) i kosttilskudd fra XXXX-NAME-XXXX Storbritannia
- fup 2 fra Norge

 

Dokumentet hører til saksnr 2016/131827 - DOTERRA (EUROPE) LTD -
Inspeksjon.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[5][Innsyns-e-postadresse #1532]

 

References

Visible links
1. https://www.mimesbronn.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1532]
4. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1532]

Turid Lesteberg, Mattilsynet

Turid Lesteberg ønsker å kalle tilbake meldingen Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10 Innvilget innsyn.

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kenneth Pedersen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.