13.02.2017 - JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE - Kjøttkontroll - KjØttkontrollrapport med vedtak om kassasjon

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Mattilsynet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/31414-001 U, datert 13.02.2017 - KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON

Dokumentet hører til saksnr 2017/31414 - JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE - Kjøttkontroll.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority