10.08.2016 - LBJ CONSEPT LTD - Inspection - Report after inspection - st.hans marked in trondheim

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/168081-001, datert 10.08.2016 - REPORT AFTER INSPECTION - ST.HANS MARKED IN TRONDHEIM

Dokumentet hører til saksnr 2016/168081 - LBJ CONSEPT LTD - Inspection.
Skatteetaten ønsker innsyn.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 30.05.18 der du ber om innsyn i følgende
dokument:

 

2016/168081-001

 

Beslutning
I tråd med innsynshenvendelsen gis du innsyn i overnevnte dokument.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

Klageadgang
Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

Vedlegg:
2016/168081-001

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ann-Kristin Alfnes Hagen

førstekonsulent

Mattilsynet, team innsyn, Region Midt

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Sec [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #960]]

Sendt: onsdag 30. mai 2018 14:37

Til: Postmottak <[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 10.08.2016 - LBJ CONSEPT LTD -
Inspection - Report after inspection - st.hans marked in trondheim

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2016/168081-001, datert 10.08.2016 - REPORT AFTER INSPECTION - ST.HANS
MARKED IN TRONDHEIM

 

Dokumentet hører til saksnr 2016/168081 - LBJ CONSEPT LTD - Inspection.

Skatteetaten ønsker innsyn.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #960]

 

Er  [4][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #960]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #960]
4. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers